Wydarzenia

Ustalanie podstaw wypłat wynagrodzeń pracowniczych w 2022 r.

Online 24 października 2022 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Ustalanie podstaw wypłat wynagrodzeń pracowniczych w 2022 r.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego słuchacze zdobędą wiedzę na temat ustalania podstaw do wypłaty wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent, przepracowanej części miesiąca kalendarzowego z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych.

Celem szkolenia jest: przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu ustalania podstaw do wypłaty wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent, przepracowanej części miesiąca kalendarzowego z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają co najmniej podstawową wiedzę
z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy z zakresu ustalania podstaw do wypłaty wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent, przepracowanej części miesiąca kalendarzowego.

Program szkolenia:

Podstawa do wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

 1. składniki wynagrodzenia nie ujmowane w podstawie
 2. zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie (premie, dodatki)
 3. zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy
 4. powrót po długotrwałej nieobecności pracy
 5. wykorzystanie urlopu w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
 6. zawarcie kolejnej umowy o pracę
 7. wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę

Podstawa do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 1. dopełnianie podstawy przy różnych składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne i roczne
 2. dopełnienie podstawy przy pracy zleconej w dniach wolnych
 3. ekwiwalent za urlop przy krótkotrwałym zatrudnieniu
 4. wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

 1. wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego i inne przyczyny
 2. liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
 3. stawka godzinowa przy nadgodzinach i zmianie wysokości wynagrodzenia
 4. zmiana wymiaru etatu, e-ZLA i urlop bezpłatny w danym miesiącu
 5. niepełny etat a wynagrodzenie za część miesiąca
 6. wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 7. wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze
 8. wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 9. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 10. wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca i choroba
 11. zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
 12. zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
 13. zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 14. świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 15. świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej
 16. brak ZUS e-ZLA do momentu sporządzenia listy płac
 17. łączenie pracy z urlopem rodzicielskim

Wpływ nieobecności w pracy na wysokość wynagrodzenia

 • zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:
 1. badania lekarskie
 2. dni na poszukiwanie pracy
 3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 4. opieka nad dzieckiem
 5. urlopy okolicznościowe
 6. karmienie dziecka piersią
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 1. pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
 2. w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy
 3. szkolenia BHP