Wydarzenia

Warsztaty - Płace dla zaawansowanych. Prawidłowe ustalanie podstaw do wypłaty wynagrodzeń - aktualizacja 2023

Online 26 kwietnia 2023 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Warsztaty - Płace dla zaawansowanych. Prawidłowe ustalanie podstaw do wypłaty wynagrodzeń - aktualizacja 2023

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu ustalania podstaw do wypłaty wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent, przepracowanej części miesiąca z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady rozliczania wynagrodzeń dla nowych zwolnień przewidzianych przepisami KP (zwolnienie tytułem działania siły wyższej i urlop opiekuńczy).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Siła wyższa i Urlop opiekuńczy nowe uprawnienia po nowelizacji KP
 1. wynagrodzenie za  przepracowaną część miesiąca w miesiącu korzystania z nowych uprawnień
 2. wynagrodzenie za pracę a zwolnienie tytułem działania siły wyższej w wymiarze godzinowym
 3. uzupełnianie podstawy do wypłaty świadczeń chorobowych w miesiącach korzystania z nowych uprawnień
 4. urlop wypoczynkowy – choroba pracownika i zwolnienie tytułem działania siły wyższej
 5. urlop wypoczynkowy – choroba pracownika i urlop opiekuńczy
 • Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 1. wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego
 2. okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych
 3. wykorzystanie okresu zasiłkowego 182/270 dni i brak prawa do wynagrodzenia
 4. liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu stawka godzinowa przy nadgodzinach i zmianie wysokości wynagrodzenia
 5. zmiana wymiaru etatu, e-ZLA i urlop bezpłatny w danym miesiącu
 6. niepełny etat a wynagrodzenie za część miesiąca
 7. wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 8. wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze
 9. wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 10. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 11. wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca i choroba
 12. zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
 13. zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
 14. zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 15. świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 16. świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej
 17. brak ZUS e-ZLA do momentu sporządzenia listy płac
 18. łączenie pracy z urlopem rodzicielskim
 • Podstawa do wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy obowiązek przeliczenia podstawy po zmianie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.
 1. składniki wynagrodzenia nie ujmowane w podstawie
 2. zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie (premie, dodatki)
 3. zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy
 4. powrót po długotrwałej nieobecności pracy
 5. wykorzystanie urlopu w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
 6. zawarcie kolejnej umowy o pracę
 7. wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę
 • Podstawa do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy obowiązek przeliczenia podstawy po zmianie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.
 1. dopełnianie podstawy przy różnych składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne i roczne
 2. dopełnienie podstawy przy pracy zleconej w dniach wolnych
 3. ekwiwalent za urlop przy krótkotrwałym zatrudnieniu
 4. wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę
 • Wpływ nieobecności w pracy na wysokość wynagrodzenia za pracę
 1. zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:
 2. badania lekarskie
 3. dni na poszukiwanie pracy
 4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 5. opieka nad dzieckiem
 6. urlopy okolicznościowe
 7. karmienie dziecka piersią
 8. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 9. pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
 10. w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy
 11. szkolenia BHP