Wydarzenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. Zasady przyznawania, rozliczanie świadczeń, opodatkowanie

Online 8 lutego 2023 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. Zasady przyznawania, rozliczanie świadczeń, opodatkowanie

Zapraszamy na praktyczne szkolenie podczas którego przekażemy uczestnikom praktyczną wiedzę dotyczącą działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy.

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad przyznawania, wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy oraz ich opodatkowania.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Prowadzący: Przemysław Jeżek

Program szkolenia:
 • Wysokość odpisów na ZFŚS w 2023 r.
  • dowolne kształtowanie odpisów
  • dobrowolne odpisy
 • Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
  • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
  • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
  • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
  • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
  • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu
 • Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów
  • sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
  • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+ 300+, bon turystyczny)
  • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach)
  • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS
  • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia
  • obowiązek weryfikacji danych osobowych
  • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego
  • obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO
  • zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
  • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
  • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego
 • Ustawowy zakres działalności socjalnej
  • na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS
  • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej
  • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS w 2023 r.
  • paczki – bony towarowe – bilety i karnety – dofinansowanie do wypoczynku – wycieczki dla dzieci – kolonie
  • kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania
  • świadczenia dla emerytów i rencistów i nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne