Wydarzenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. Zasady przyznawania, rozliczanie świadczeń, opodatkowanie

Online 13 lutego 2023 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. Zasady przyznawania, rozliczanie świadczeń, opodatkowanie

Zapraszamy na praktyczne szkolenie podczas którego przekażemy uczestnikom praktyczną wiedzę z zasad korygowania błędnie wypłacanych wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz dokumentacji przekazywanej do ZUS i US.

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad korygowania błędnie wypłacanych wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz dokumentacji przekazywanej do ZUS i US.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym dokonywaniem korekt co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tematyce korekt jak i osób na co dzień zajmujących się tą problematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Prowadzący: Przemysław Jeżek

Program szkolenia:
 • Rozliczanie nadpłaconego i błędnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę
  • odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę bez zgody i za zgodą pracownika
  • odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia ze świadczeń chorobowych
  • zwrot wypłaconych świadczeń po wyroku sądu
  • zwrot na konto pracodawcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia
  • rozliczenie błędnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracodawcę
  • korekta dokumentacji płacowej
 • Po kontroli ZUS i Urzędu Skarbowego
  • zapłata za pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę zaległych składek ZUS – skutki w podatku dochodowym
  • pobranie zaliczki od świadczeń pracowniczych zwolnionych z opodatkowania
  • zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego wynagrodzenia czy należy korygować PIT-4R, PIT-11
  • błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie
 • Zwrot nadpłaconych składek E-R i składki zdrowotnej
  • skutki braku obniżenia składki zdrowotnej do zaliczki na podatek dochodowy
  • skutki błędnie złożonego oświadczenia – niedopłata składek
  • zwrot składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy
   • korekta dokumentów ZUS
   • rozliczenie zwrotu dla pracownika i byłego pracownika
   • przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
  • przekroczenie rocznej podstawy osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
  • niedopłata składek E-R i nadpłata składki zdrowotnej
 • Korekta błędnie rozliczonych umów o dzieło i zlecenia
  • utrata statusu ucznia i studenta do 26 roku życia
  • student do 26 roku życia
   • korekta nadpłaconych składek i zaliczki na podatek w przypadku podjęcia studiów
  • zawarcie kilku umów zlecenia
  • uznanie umowy o dzieło jako umowa zlecenia
  • uznanie umowy zlecenia jako umowy o pracę
  • zwrot składek przez byłego zleceniobiorcę w następnym roku kalendarzowym
  • prawidłowe rozliczenie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Korekta świadczeń chorobowych
  • uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy
  • zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego
  • korekta dokumentów ZUS w związku z nadpłatą zasiłku chorobowego
  • skutki umorzenia zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń chorobowych