Wydarzenia

Zamknięcie roku. Poprawny PIT-11 2022 i zmiany w PDOF 2023

Online 27 grudnia 2022 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Zamknięcie roku. Poprawny PIT-11 2022 i zmiany w PDOF 2023

Zapraszamy na praktyczne szkolenie podczas którego omówimy zmiany w formularzach i deklaracjach podatkowych PIT-2, PIT-11, IFT-1/1R oraz prawidłowe ich wypełnienie.

Celem szkolenia:

jest omówienie zmian w formularzach i deklaracjach podatkowych PIT-2, PIT-11, IFT-1/1R oraz prawidłowe ich wypełnienie.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady wykazywania dochodów po zmianach wprowadzonych do ustawy o PDOF prawidłowe sporządzenie deklaracji rocznych PIT-11 dla pracowników/zleceniobiorców w tym pracowników oddelegowanych, cudzoziemców oraz wynagrodzenia kierowców w przewozach międzynarodowych.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych.

Program szkolenia:
 • Skala podatkowa i jej wpływ na rozliczanie dochodów
 1. skala podatkowa: 12% (17%) 32%
 2. pobór zaliczki na podatek dochodowy po zmianach w 2022 r. ulga dla klasy średniej – porównanie zaliczek na podatek a PIT za 2022 r.
 3. skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.
 • PIT-2 Wnioski i oświadczenia i ich wpływ na rozliczenia podatkowe zmiany od 2023 r.
 1. warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2) nowy podział na 1/12-24-36
 2. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2022/2023 r.
 3. oświadczenia o stosowaniu: ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów
 4. wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%
 5. wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat
 6. oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci
 7. wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%
 8. oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R
 9. ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek
 • PIT-11 za 2022 r. dla Pracowników
 1. prawidłowe wykazywanie przychodów w PIT po zmianach w 2022 r.
 2. podział przychodów pracowników po ukończeniu wieku emerytalnego
 3. przychody pracowników korzystających z ulgi dla młodych/ powracających/ rodziców dzieci 4+/seniorów
 4. podział kwot wypłacanych zasiłków z ubezpieczenia społecznego
  i wypadkowego
 5. krok po krok jak wypełnić nową informację PIT-11 za 2022 r.
 • PIT-11 za 2022 r. dla Zleceniobiorców
 1. przychody z umów zlecenia, dzieło, kontraktów menedżerskich
 2. powołanie, rada nadzorcza
 3. ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
 • PIT-11 za 2022 r. dla Cudzoziemców i Pracowników oddelegowanych w tym kierowców w przewozach międzynarodowych
 1. rozliczenie roczne cudzoziemców (umowa o pracę i zlecenia)
 2. rozliczenie roczne pracowników oddelegowanych
 3. metoda proporcjonalnego odliczenia podatku i wyłączenia z progresją
 • IFT-1/1R za 2022 r. dla Cudzoziemców
 1. rozliczenie roczne cudzoziemców (umowa zlecenia)