Wydarzenia

Zmiany w prawie pracy w 2022 r. – co czeka kadrowca w tym roku?

Online 27 czerwca 2022 HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
Zmiany w prawie pracy w 2022 r. – co czeka kadrowca w tym roku?

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego słuchacze dowiedzą się jakie zmiany w Kodeksie Pracy czekają nas w najbliższej przyszłości. Rok 2022 to okres bardzo dużych zmian w prawie pracy. Proponujemy Państwu intensywne szkolenie, które ma na celu przekazanie kompleksowej wiedzy jak zmiany będą wyglądały w praktyce. Jak kadrowiec ma się do nich przygotować i jak je zastosować w codziennej pracy. Będzie mowa o projektowanych przepisach dotyczących: dyrektywy work life balance, dyrektywy o sygnalistach, pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników, ustawy o obronie Ojczyzny Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów działu kadr i płac, specjalistów działu HR
i rekrutacji, menadżerów działów personalnych oraz księgowych.

Prowadząca szkolenie: Joanna Cur

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przybliżyć i usystematyzować najnowsze zmiany w prawie pracy tj.:

 • Dyrektywa work life balance,
 • Dyrektywa o sygnalistach,
 • Praca zdalna w kodeksie pracy,
 • Badanie trzeźwości pracowników,
 • Ustawa o obronie Ojczyzny

Program szkolenia:

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa work-life-balance

 1. Co z umowami na okres próbny od sierpnia 2022 r.
 2. Jakie dodatkowe uprawnienia dla pracownika, a obowiązki dla pracodawcy przewidział ustawodawca dla umów na czas określony
 3. Szkolenia, a czas pracy
 4. Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia
 5. Zmiany w urlopie rodzicielskim
 6. Zmiany w urlopie wychowawczym
 7. Zmiany w urlopie ojcowskim
 8. Urlop opiekuńczy
 9. Dni wolne z tytułu siły wyższej
 10. Elastyczna praca dla rodziców dzieci do lat 8

 Praca zdalna w kodeksie pracy:

 1. Polecenie czy porozumienie
 2. Praca zdalna na żądanie
 3. Przywileje dla rodziców dzieci do lat 4
 4. Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej
 5. BHP oraz wypadki w pracy zdalnej
 6. Ekwiwalent za narzędzia i materiały
 7. Dokumentacja pracownicza pracy zdalnej i hybrydowej

 Dyrektywa o sygnalistach:

 1. Ustanowienie wewnętrznego kanału zgłoszeń nieprawidłowości
 2. Procedura regulująca ten proces
 3. Przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych
 4. Ochrona sygnalisty

 Badanie trzeźwości pracowników oraz karanie za używanie narkotyków

 Obowiązki pracodawców w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o obronie Ojczyzny

 1. Zasady rekompensaty wynagrodzenia w związku ze stawiennictwem pracownika przed organem właściwym w zakresie obowiązku obrony,
 2. Czym skutkuje powołanie pracownika do służby zawodowej,
 3. Zasady ochrony przed rozwiązywaniem umów o pracę,
 4. Kiedy urlop bezpłatny dla żołnierza,
 5. Odprawa z tytułu powołania do służby