Wydarzenia

Zmiany w ustawie o Podatku Dochodowym od osób fizycznych w 2022 / 2023 r.

Zmiany w ustawie o Podatku Dochodowym od osób fizycznych w 2022 / 2023 r.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie dla, podczas którego słuchacze zdobędą wiedzę na temat zakresu zmian w przepisach ustawy o PDOF w 2022 r. oraz tych wchodzących w życie w 2023 r. w zakresie rozliczania świadczeń pracowników i zleceniobiorców.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zmian w przepisach ustawy o PDOF w 2022 r. oraz tych wchodzących w życie w 2023 r. w zakresie rozliczania świadczeń pracowników i zleceniobiorców.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Udostępnione zostaną uczestnikom gotowe listy płac z rozliczeniem podatkowo-składkowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian.

Program szkolenia:

Skala podatkowa i jej wpływ na rozliczanie dochodów w 2022 r.

 • skala podatkowa: 12% (17%) 32%
 • dochód zwolniony z opodatkowania a kwota zmniejszająca podatek
 • likwidacja „ulgi dla klasy średniej”
 • pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
 • dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych
 • skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.
 • obniżenie kosztów uzyskania przychodu do wysokości przychodu
 • rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego

Wnioski i oświadczenia i ich wpływ na rozliczenia podatkowe w 2022 r.
i 2023 r.

 • warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2)nowy podział na 1/12-24-36
 • wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2022/2023 r.
 • oświadczenia o stosowaniu: ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów
 • wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%
 • wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat
 • oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci po zmianach od 1 lipca 2022 r.
 • wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%
 • oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R
 • ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek

Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych w 2022 i 2023 r.

 • preferencje dla rodzin wielodzietnych "ulga dla rodziców"
 • odliczenie składek członkowskich na rzecz związków zawodowych
 • preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • ulga prorodzinna
 • ulgi podatkowe dla byłych pracowników

Nowy wzór informacji PIT-11 (29)

 • podział przychodów ze względu na stosowane ulgi
 • wykazywanie składki zdrowotnej
 • ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT

Rozliczanie składki zdrowotnej według nowych zasad w 2022 r.

 • ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania (m.in. prokurenci, członkowie zarządu)
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na dzień 31 grudnia 2021 r.
 • zwolnienie do 6000 zł

Pozostałe zmiany w 2022 / 2023 r .

 • wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty pobranego PIT
 • koszty wynagrodzeń w kosztach uzyskania przychodów
 • użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych
 • skutki podwyższenia diety po zmianach od 28 lipca 2022 r.