Wywiady

Bydgoski rynek BSS z dużym potencjałem do dalszego wzrostu

Bydgoski rynek BSS z dużym potencjałem do dalszego wzrostu

Bydgoszcz wciąż umacnia swoją pozycję na polskiej mapie najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do prowadzenia biznesu. W czym tkwi potencjał miasta do dalszego rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych? W jaki sposób Bydgoszcz przyciąga uwagę inwestorów oraz na jakie wsparcie ze strony miasta mogą liczyć nowe projekty inwestycyjne? Rozmawiamy o tym z Edytą Wiwatowską, prezes zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (BARR).

FOCUS ON Business: Bydgoszcz konsekwentnie i skutecznie realizuje koncepcję „miasta otwartego na outsourcing”, a sektor nowoczesnych usług biznesowych odnotowuje w mieście spektakularny rozwój. W jakim miejscu jest dziś Bydgoszcz na krajowej mapie ośrodków BSS i jakie czynniki najbardziej wpływają na aktualną pozycję miasta?

Edyta Wiwatowska, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego: Od ponad dziesięciu lat nasze miasto buduje swoją pozycję jednej z czołowych lokalizacji dla inwestycji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Historie sukcesów i stały rozwój działalności dotychczasowych inwestorów, w połączeniu z udanymi wejściami nowych podmiotów, pozwalają Bydgoszczy śmiało dziś konkurować nawet o najbardziej zaawansowane projekty. Kluczową rolę pełni tu dostęp do wykwalifikowanej kadry, atrakcyjna oferta nieruchomości biurowych, wsparcie dla inwestorów ze strony miasta, a także przyjazny klimat do życia i prowadzenia biznesu. Aspekty te sprawiają, że Bydgoszcz jest dziś zaliczana do grona ważnych punktów dla inwestycji z sektora BSS w Polsce, będąc zarazem rynkiem o ogromnym potencjale do dalszego wzrostu.

Potwierdzają to także wyróżnienia zdobywane regularnie przez nasze miasto w branżowych rankingach. W roku 2022 po raz kolejny znaleźliśmy się wśród  najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce według European Business Services Association, co podkreśla znaczenie Bydgoszczy w procesie rozwoju tego sektora w Polsce. Nasze miasto zostało też docenione podczas ostatnich targów MIPIM w Cannes, w prestiżowym rankingu fDi European Cities and Regions of the Future 2022/2023, plasując się w pierwszej dziesiątce średnich miast europejskich w kategorii „Strategia pozyskiwania inwestycji – FDI Strategy”. Do tych sektorowych wyróżnień dla miasta dołączyliśmy również w ubiegłym roku odznakę Ministra Rozwoju i Technologii dla Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego „za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”, która jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem nadawanym w uznaniu zasług poniesionych na rzecz krajowego wzrostu gospodarczego.

W jakich obszarach najmocniej rozwija się bydgoski sektor nowoczesnych usług biznesowych i jakiej perspektywy można upatrywać w przyszłości?

Bydgoszcz w stosunkowo niedługim czasie stała się siedzibą ok. 60 centrów usług BPO, SSC, IT, R&D, a liczba utworzonych miejsc pracy dynamicznie wzrosła z poziomu 1000 w 2010 r. do ok. 11,5 tys. w chwili obecnej (według ostatnich szacunków ABSL). Doliczając do tego liczne lokalne firmy informatyczne i finansowe, często świadczące usługi dla międzynarodowych klientów, liczba ta wrasta do około 12 tys. Zdecydowanym wyróżnikiem Bydgoszczy jest dominujący udział firm IT w strukturze sektora – usługi te generują ponad 80% zatrudnienia, tworząc silną lokalną specjalizację. Pozostałą część rynku stanowią rozwijające się tu centra finansowo-księgowe i call/ contact centre.

Duża koncentracja firm informatycznych w mieście sprawia, że Bydgoszcz należy do czołowych lokalizacji wybieranych przez globalne podmioty technologiczne. Nasza specjalizacja w IT i zaawansowanie świadczonych z Bydgoszczy usług rysuje możliwości dalszej ekspansji lokalnego sektora BPO/SSC. Dla inwestorów w największym stopniu liczą się lokalne kompetencje oraz atrakcyjne środowisko inwestycyjne miasta, dzięki którym dla wielu podmiotów Bydgoszcz stała się dogodnym miejscem do rozszerzania działalności o coraz bardziej zaawansowane projekty, w tym – z kluczowego dla dalszego rozwoju tej branży – obszaru R&D.

Główni przedstawiciele branży w mieście (w tym centra usług takich korporacji jak Atos, Nokia, Asseco czy Sii) rozwijają specjalistyczne procesy biznesowe i realizują projekty dla największych, globalnych firm IT, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych czy automotive, potwierdzając najwyższy poziom świadczonych usług i kompetencji w bydgoskich oddziałach. Wśród takich działań można wymienić np. zaawansowane prace nad rozwiązaniami 5G realizowane przez Centrum Technologiczne Nokia w Bydgoszczy, rozwijanie systemu autonomicznego ruchu przez bydgoski oddział GlobalLogic czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych wytwarzane przez Kolejowe Zakłady Łączności. Bydgoscy specjaliści z firmy Atos uczestniczą z kolei w pracach przy tak prestiżowych projektach, jak np. obsługa IT Igrzysk Olimpijskich czy kancelarii premiera Belgii, a także wykorzystują swoje talenty i kompetencje w działalności badawczo- -rozwojowej spółki Atos Poland R&D, która posiada oficjalny status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Warto też wspomnieć, że branża IT ma w Bydgoszczy swoje ugruntowane, historyczne tradycje – wywodzi się bowiem z zakorzenionej od dziesięcioleci w mieście branży telekomunikacyjnej, silnie powiązanej z systemem edukacji i szkolnictwa wyższego. Dziś ponad 90-letnie tradycje przemysłu teleinformatycznego w Bydgoszczy z sukcesem kontynuuje i nieustannie rozwija firma Nokia, która oprócz jednej ze swoich trzech na świecie fabryk wewnętrznych, stworzyła w Bydgoszczy własne Centrum Technologiczne, w którym w jednej lokacji łączy się wiedza i doświadczenie ekspertów z wielu różnorodnych działów.

Perspektywa dalszego rozwoju branży IT w Bydgoszczy wiąże się obecnie m.in. z dynamicznym wzrostem rynku e-commerce, rozwijaniem technologii 5G, narzędzi chmurowych, przemysłu 4.0, rozwiązań smart city, automatyzacji, a także z możliwościami współpracy z innymi sektorami i branżami. Na przykład z usług i produktów dostarczanych przez obecne w mieście firmy IT chętnie korzysta m.in. silny sektor produkcyjny, który ma tu bogatą tradycję, czy dynamicznie wzrastająca branża logistyczno-magazynowa. Możliwość rozwoju w oparciu o taką synergię lokalnych kompetencji jest często powodem decyzji międzynarodowych podmiotów o prowadzeniu w Bydgoszczy kluczowych operacji biznesowych.

Atutem, na który często zwracają uwagę inwestorzy, zwłaszcza z branży IT, jest kapitał ludzki oraz możliwości kształcenia kadr pod potrzeby lokalnej gospodarki. Jaki potencjał prezentuje Bydgoszcz w tym zakresie?

Bydgoszcz posiada atrakcyjną ofertę edukacyjną i bazę akademicką. Na zlokalizowanych tu dziesięciu uczelniach wyższych kształci się ponad połowa ogólnej liczby studentów w województwie kujawsko-pomorskim, co czyni z naszego miasta największy ośrodek akademicki regionu. Dla inwestorów ważny jest ponadto profil kształcenia, dostosowany w dużej mierze do potrzeb lokalnego biznesu. Dodatkowym atutem jest ukierunkowanie edukacji w bydgoskich szkołach średnich na obszary techniczne. Ponadto, miasto wspiera współpracę instytucji edukacyjnych ze środowiskiem biznesowym. Bydgoscy uczniowie i studenci korzystają z atrakcyjnych programów klas patronackich czy kierunków kształcenia tworzonych we współpracy z firmami inwestującymi w mieście – to kursy nastawione na praktyczne umiejętności, pożądane przez lokalnych pracodawców.

Dalszemu rozwijaniu zasobów kadrowych dla sektora nowoczesnych usług biznesowych, zwłaszcza dla branży IT, sprzyja dodatkowo coraz więcej lokalnych inicjatyw popularyzujących sektor badawczo-rozwojowy oraz budujących bydgoską społeczność IT. W Bydgoszczy regularnie odbywają się np. oddolne spotkania specjalistów z danych dziedzin (tzw. meet-upy) służące bieżącej wymianie praktycznej wiedzy i doświadczeń, Bydgoski Hackathon zainicjowany przez Bydgoski Klaster Informatyczny, organizowana przez lokalne firmy IT typowo techniczna konferencja „bITconf”, czy doroczne wydarzenie firmy Nokia „Kobiety IT”, propagujące nauki ścisłe i informatyczne wśród kobiet oraz ukazujące możliwości rozwoju zawodowego w branży nowoczesnych technologii. Najnowsza inicjatywa to Bydgoski Kongres Informatyczny Opera Camp, zorganizowany w gmachu Opery Nova przez Bydgoski Klaster Informatyczny dla młodzieży zainteresowanej ścieżką kariery w IT.

Jakie inne czynniki, oprócz lokalnych talentów, wskazałaby Pani jako te, które skutecznie zachęcają inwestorów do wyboru Bydgoszczy w celu uruchomienia nowego projektu lub dalszego rozwijania swojej działalności?

Z blisko dziesięcioletniego doświadczenia naszej agencji w obsłudze inwestorów wynika, że przykładają oni wagę do takich aspektów, jak dogodne położenie komunikacyjne Bydgoszczy, jak też dostępność nowoczesnych parków biurowych i terenów pod inwestycje, położonych w granicach administracyjnych miasta. Nie bez znaczenia jest też dla nich konkurencyjność kosztowa naszej lokalizacji, nie tylko w odniesieniu do nakładów niezbędnych na pozyskanie pracownika, ale również wynajęcia nowoczesnej powierzchni biurowej czy zakupu terenu.

Wraz z rozwojem sektora BSS w naszym mieście wzrastał także rynek nowoczesnych powierzchni biurowych, którego aktualne zasoby sięgają poziomu ok. 136 000 m2. Nowe biurowce przyciągają wysokim standardem wykończenia, lokalizacją w centrum miasta, łatwym dostępem do komunikacji publicznej, a także licznymi udogodnieniami technologicznymi czy możliwością zaaranżowania powierzchni według indywidualnych oczekiwań. W Bydgoszczy dostępne są również powierzchnie typu flex office, oferowane przez jednego z operatorów tzw. elastycznych biur serwisowanych – Chilliflex. To istotne wzbogacenie oferty biurowej Bydgoszczy, które zapewnia doskonałą alternatywę przy wyborze miejsca działalności dla nowych inwestorów, rozważających tę lokalizację, start-upów czy przedsiębiorców, którzy stawiają na elastyczność miejsca prowadzonej działalności, planując np. realizację projektów krótkoterminowych lub angażujących mniejsze zasoby ludzkie.

Oprócz tego inwestorzy mogą skorzystać w naszym mieście z szeregu zachęt inwestycyjnych, jak np. ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości czy zwrot kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy. Miasto stawia również na sprawną i profesjonalną obsługę inwestorów w formule „one stop shop”. W tym celu działa właśnie nasza agencja, która jako spółka miejska zapewnia nieodpłatną pomoc dedykowanego project managera, wspierając przedsiębiorcę na wszystkich etapach: od researchu i przygotowania projektu inwestycyjnego, po jego realizację, a nawet dalej – otaczając go tzw. „opieką poinwestycyjną”, w ramach której może uzyskać pomoc przy ubieganiu się o dostępne fundusze na dalszy rozwój swojej działalności, uczestniczyć w giełdach kooperacyjnych oraz licznych szkoleniach i warsztatach biznesowych lub skorzystać ze wsparcia PR-owego.

Ponadto dostrzegamy, że tym czego szukają przedsiębiorcy oraz ich pracownicy – i odnajdują właśnie w naszym mieście – jest tak pożądana dziś równowaga i funkcjonowanie w myśl idei „work-life balance”. Bydgoszcz to miasto, które dynamicznie się rozwija, a jednocześnie dba o to, by być miejscem przyjaznym do mieszkania, realizowania swoich pasji, po prostu do życia. Jesteśmy jednym z najbardziej „zielonych” miast w Polsce, mamy bogatą ofertę kulturalno- rozrywkową i sportowo-rekreacyjną, wciąż inwestujemy, by poprawiać miejską infrastrukturę i rewitalizować centrum miasta w służbie mieszkańcom i przedsiębiorcom, stale podnosimy jakość usług publicznych. Wszystko to sprawia, że dziś Bydgoszcz jest nie tylko silnym ośrodkiem gospodarczym, lecz także atrakcyjnym i przyjaznym miejscem do życia, rozwijania kariery czy na weekendowy city break.

Dziękujemy za rozmowę.

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #8 January-February (1/2023)

FOCUS ON Business #8 January-February (1/2023) Zobacz numer