Wywiady

Dekada Bydgoskiego Klastra Informatycznego

Dekada Bydgoskiego Klastra Informatycznego

Bydgoski Klaster Informatyczny już od dziesięciu lat wspiera innowacje technologiczne i współpracę sektora IT w Bydgoszczy i poza nią.

Z Jakubem Tomczewskim, Prezesem BKI rozmawiamy o misji stowarzyszenia, organizowanych wspólnie z sektorem badawczo-naukowym inicjatywach i o przyszłości technologii w regionie.

Redakcja: Jak doszło do powstania stowarzyszenia, na jakich zasadach ono działa i jakie ma cele?

Jakub Tomczewski, Bydgoski Klaster Informatyczny: Bydgoszcz od lat jest jednym z najciekawiej rozwijających się rynków IT, dlatego już pod koniec roku 2013 Klaster został powołany do życia z inicjatywy Zespołu Obsługi Inwestora Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Po roku powołane zostało stowarzyszenie, zaś w lutym 2015 r. wpisane do KRS.

Najogólniej mówiąc, celem Bydgoskiego Klastra Informatycznego jest wzajemne wsparcie firm technologicznych – od mikroprzedsiębiorstw po oddziały globalnych korporacji. Choć na co dzień operujemy w różnych obszarach IT, dostrzegamy korzyści w synergii działań. BKI między innymi organizuje cykliczne, rosnące eventy: Opera Camp i Bydgoski Hackathon, wspiera edukację, buduje lokalny rynek pracy oraz rozpoznawalność firm. Wymieniamy się wiedzą i cennymi kontaktami biznesowymi, a przy tym aktywnie włączamy się w rozwój wielu sektorów.

Jednakże, co warto podkreślić, z uwagi na ogólnopolską skalę wielu działań, rozszerzamy stowarzyszenie o firmy i organizacje z innych ośrodków, aktualnie z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Jesteśmy otwarci na każdy podmiot, który podziela nasze wartości i dostrzega potencjał współpracy w świecie technologii.

Zatem jakie firmy i organizacje wchodzą w skład Klastra i kto może zostać jego członkiem?

Bydgoski Klaster Informatyczny został powołany żeby wspierać firmy, które stawiają na technologię. Z jednej strony, może to oznaczać lokalną agencję programistyczną czy, wspomniany już, oddział międzynarodowej korporacji (np. Atos), ale z drugiej – do BKI należy choćby Oponeo, lider sprzedaży opon, a przy tym firma z bardzo silnym działem IT.

Klaster tworzą też szkoły średnie, uczelnie czy firmy szkoleniowe. Działamy pod patronatem Urzędu Miasta Bydgoszczy, ale współpracujemy też z np. Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego czy Urzędem Marszałkowskim.

Jakie inicjatywy organizuje i prowadzi Klaster? Które z nich cieszą się największym zainteresowaniem społeczności IT w Bydgoszczy i poza nią?

Naszym flagowym wydarzeniem jest Bydgoski Hackathon – ogólnopolski programistyczny konkurs, w którym biorą udział zarówno doświadczeni, jak i początkujący programiści. Raz w roku, obecnie w Młynach Rothera, zespoły rywalizują na żywo w rozwiązaniu konkretnego problemu za pomocą technologii (np. aplikacji mobilnej czy webowej). W poprzedniej edycji wzięło w nim udział ponad 80 programistów z całego kraju. W 2024 r. odbędzie się już VII edycja tego wydarzenia. W niedalekiej przyszłości planujemy rozwinąć Bydgoski Hackathon na jeszcze większą skalę, o czym będziemy komunikować już wkrótce.

16 listopada 2023 r. zapraszamy z kolei na Opera Camp – kongres informatyczny i konferencję naszej społeczności. Jeszcze nie ogłosiliśmy pełnej agendy, ale już teraz mogę zapewnić, że będzie to wspaniała okazja do spotkania praktyków z branży IT, kadry menedżerskiej i właścicielskiej, ale i uczniów, studentów czy startupowców. Chcemy upowszechniać wiedzę, budować trwałe relacje i, po prostu, rozwijać biznes. Opera Nova jest do tego świetną przestrzenią.

Warto nadmienić, że Bydgoski Klaster Informatyczny wspiera edukację (poprzez patronackie klasy), realizuje projekty dla seniorów (np. we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego), a na co dzień jest swoistą platformą networkingową dla stale rosnącego grona członków stowarzyszenia.

Jaką rolę w działalności stowarzyszenia odgrywa współpraca z sektorem naukowo-badawczym? Z jakimi szkołami i uczelniami, i w jakim zakresie Państwo obecnie współpracują?

Trudno mówić o technologii w oderwaniu od sektora naukowo-badawczego; rozwój IT jest uwarunkowany stopniem zaawansowania badań i odkryć. Wiemy, że zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej, jest to ważne wyzwanie, któremu musimy sprostać, jeśli nie chcemy zmarnować ogromnego potencjału naszych specjalistów, którzy są doceniani na całym świecie.

Jako BKI aktywnie współpracujemy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Politechniką Bydgoską, Uniwersytetem Merito (dawniej: WSB), Wyższą Szkołą Gospodarki, Zespołem Szkół Elektronicznych, Zespołem Szkół Ekonomicznych czy Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1. Oczywiście, jesteśmy otwarci na rozszerzanie tego grona o kolejne uczelnie, szkoły czy ośrodki badawcze. Rozwijamy klasy patronackie, jesteśmy w gotowości do wsparcia badań uczelni, a nasze firmy organizują praktyki i staże.

Jak wyglądają kierunki i potencjał rozwoju Bydgoskiego Klastra Informatycznego w perspektywie najbliższych lat?

Aktualnie przyjmujemy do Klastra nowych członków z całej Polski, wspieramy się także w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację ambitnych, rozwojowych projektów technologicznych. Wspieramy lokalne inicjatywy i nieustannie wypracowujemy nowe idee i pomysły do realizacji. Wierzę, że Bydgoski Klaster Informatyczny dopiero się rozpędza, a co za tym idzie – znaczenie Bydgoszczy, jako silnego ośrodka IT, cały czas rośnie. Serdecznie zapraszam do śledzenia naszych działań, a przede wszystkim: aktywnej współpracy!

Dziękujemy za rozmowę.

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #13 November-December (6/2023)

FOCUS ON Business #13 November-December (6/2023) Zobacz numer