Wywiady

Jak biznes może wspierać kobiety (bo przecież sam na tym zyska)?

Jak biznes może wspierać kobiety (bo przecież sam na tym zyska)?

1919 to bardzo ważny rok - większość kobiet w Europie otrzymałą prawo wyborcze. W tym samym roku Ethel Ayres Purdie, została pierwszą członkinią ACCA – brytyjskiej organizacji zrzeszającej specjalistów ds. finansów. Wydawać by się mogło, że w XXI wieku odpowiedź na pytanie Czy potrzebujemy kobiet w biznesie? jest oczywista. Jednak mimo że kobiety są dziś obecne i aktywne w każdym wymiarze sfery publicznej, przewodzą firmom, globalnym organizacjom i państwom, znajdują się w gronie najbardziej wpływowych osób na świecie, to wciąż pozostaje wiele do zrobienia w zakresie równouprawnienia, polepszenia sytuacji zawodowej i społecznej kobiet oraz praktycznego rozpowszechnienie różnorodności, czyli  „diversity” w organizacjach.

Według Światowego Forum Ekonomicznego pandemia Covid-19 wydłużyła czas, który jest potrzebny do całkowitego zlikwidowania różnic dzielących obie płcie. Zamiast 99 lat może to zająć nawet 135 lat. – przypomina Agnieszka Jarosz, Dyrektor Zarządzająca ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie w rozmowie z Rzeczpospolitą  a potem dodaje - Aż 82 proc. kobiet zapytanych przez Deloitte odczuło negatywny wpływ pandemii na ich życie. Blisko 77 proc. respondentek potwierdziło wzrost obciążenia zadaniami w pracy zawodowej, a 59 proc. zaczęło wykonywać więcej prac domowych niż przed wybuchem pandemii.

Czy są sposoby, aby zmniejszyć różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w biznesie? Agnieszka Jarosz zauważa, że rozwiązań nie trzeba tworzyć, ale wystarczy po nie sięgnąć. Na liście kluczowych działań, które mogłyby wesprzeć doprowadzienie do parytetu płci znalazły się m.in.: programy sponsoringowe dostosowane do potrzeb kobiet, wspieranie budowania potencjału kobiet poprzez programy szkoleniowe w zakresie zarządzania, kursy doskonalenia zawodowego dla kobiet, wprowadzenie możliwości elastycznej pracy i wzmocnienie programów skierowanych do pracowników na urlopach rodzicielskich, płatne urlopy ojcowskie, wyeliminowanie zachowań dyskryminacyjnych, wprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych. Bardzo ważne jest także promowanie dobrych wzorców do naśladowania i dzielenie się historiami kobiet i mężczyzn, które łamią stereotypowe normy społeczne.

W cyklu wywiadów poświęconych kobietom w biznesie, które przeprowadziła organizacja ACCA ze swoimi Członkiniami, temat najbardziej pożądanych form wsparcia ze strony firm czy organizacji dla kobiet, ich awansu i rozwoju, został również poruszony.

Agnieszka Kossakowska, Senior Finance Manager w International Automotive Components, Członkini Rady ACCA w Polsce, Członkini ACCA uważa, że wsparcie dla kobiet powinno być: dokładnie takie jak dla każdego innego członka danej organizacji. Już sam fakt tworzenia czegoś specjalnie dla kobiet jest elementem ich stygmatyzacji, a jednocześnie może wzbudzać niechęć i frustrację mężczyzn. Powinniśmy wszystkim dać taką samą wędkę i promować tego, kto przyniesie większą rybę.” WIĘCEJ...

Według Katarzyny Grochowskiej, Head of Controlling at Marie Brizard Wine & Spirits Poland, Członkini Rady Członków ACCA w Polsce, Członkini ACCA, najlepsze formy wsparcia to: elastyczność, zapewnienie odpowiednio dobrej opieki medycznej, rowność szans w rekrutacjach, wyrównanie płac i benefitów w zależności od kompetencji a nie ambicji pracownika - to w firmach. Natomiast organizacje powinny lobbować i wskazywać na przypadki łamania praw kobiet i dyskryminacji oraz zapewniać pomoc prawną. WIĘCEJ...

Podobne zdanie ma Małgorzata Figaszewska, Dyrektorka w Global Finance Shared Service, Członkini ACCA: Struktura prawno-organizacyjna musi zawierać rozwiązania przeciwdziałające dyskryminacji w miejscu pracy, na etapie rekrutacji, a także przeciwdziałające mobbingowi, któremu kobiety są poddawane najczęściej. WIĘCEJ...

Agnieszka Gajewska, Partnerka, Globalna Liderka Działu Government and Public Services (G&PS) w PwC, Członkini ACCA dodaje od siebie mentoring, ponieważ: kompetentny, zaangażowany mentor czy mentorka potrafi pozwolić nam popatrzeć na sprawy zupełnie innymi oczami, podzieli się swoim doświadczeniem i wesprze w kluczowych decyzjach. WIĘCEJ...

O wartości mentoringu przekonała się również Katarzyna Gierczak, FCCA, członkini Rady ACCA w Polsce, menedżerka z kilkunastoletnim doświadczeniem w finansach przedsiębiorstw i doktorantka SGH Warsaw School of Economics: W ostatnich latach miałam szczęście poznać na mojej drodze zawodowej kilka wspaniałych, dużo bardziej doświadczonych niż ja kobiet, z którymi spotkania okazały się dla mnie źródłem inspiracji, motywacji i zawodowego rozwoju. Bardzo dbam o te relacje i myślę, że nie byłabym dziś na tak samo wysokim poziomie spełnienia zawodowego, gdyby nie ich regularne wsparcie. Takich mentorsko-coachingowych relacji nie zastąpi żadne szkolenie czy tona przeczytanych książek o samorozwoju. WIĘCEJ...

Milena Olszewska-Miszuris, Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland, Członkini ACCA, zauważa poważny problem: Rozmawiając z kobietami często słyszę, iż po tym jak nie awansowały (znowu) albo aby awansować mówi się im, że powinny zrobić kolejny kurs albo studia podyplomowe, podczas gdy prawdziwym powodem stojącym za brakiem ich awansu nie są ich kompetencje, tylko ich płeć. Problem nie leży w kobietach a w osobach decydujących o awansie - często brakuje tam osób, które wstawiły by się za kobiecą kandydaturą. WIĘCEJ...

Renata Neidrowska, Członkini Zarządu oraz CFO, Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o., Członkini Rady Członków ACCA w Polsce, Członkini ACCA, podaje pozytywny przykład: technologicznej firmy IBM, świadome wbudowywanie (przez firmę) w swoje DNA oraz w swoją strategię biznesową szacunku dla różnorodności, w tym dla kobiet. WIĘCEJ...

Na koniec zapewne wiele osób zada pytanie A czemu biznes ma wspierać kobiety? Odpowiedzi udziela Agnieszka Jarosz, powołując się na raport Win-win: How empowering women can benefit Central and Eastern Europe, opracowany przez firmę McKinsey. Równe traktowanie płci to dla firmy, m.in. zwiększona produktywność, większy udział (firmy) w rynku, lepsze relacje z partnerami biznesowymi i sprawniejsza współpraca pomiędzy zespołami oraz... dodatkowe 146 miliardów euro PKB do 2030 roku.