Wywiady

Klimat idealny dla sektora BSS. Pomorze jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji dla biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej

Klimat idealny dla sektora BSS. Pomorze jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji dla biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej

Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

Wiktor Doktór, Pro Progressio: Według ubiegłorocznego badania Business Environment Assessment Study, Trójmiasto wraz z całym regionem pomorskim jest zaliczane do pierwszej czwórki obszarów najbardziej atrakcyjnych dla biznesu, z aż 13-procentowym udziałem regionu w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce. Z kolei sektor nowoczesnych usług dla biznesu to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki, z Pomorzem – jako jednym z najsilniejszych punktów na branżowej mapie Polski. Co sprawia, że klimat inwestycyjny regionu jest tak atrakcyjny dla BSS?

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego: Istotnie, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a zwłaszcza nowoczesne usługi dla biznesu stanowią jeden z najszybciej i najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki Pomorza. Rok 2021 był pod tym względem rekordowy – ponad dwadzieścia nowych inwestycji i reinwestycji, ponad dwa tysiące nowych miejsc pracy. Jako region jesteśmy niezwykle atrakcyjni dla inwestycji BSS z kilku powodów. Wymieniając tylko najważniejsze z nich, można zaobserwować, iż warunki konieczne dla rozwoju tego sektora, takie jak nowoczesne zaplecze biurowe, dostęp do talentów, uczelni wyższych, siatka połączeń lotniczych, są solidnie ugruntowane i konsekwentnie się powiększają, aby spełniać narastające potrzeby zagranicznych inwestorów.

Należy również wspomnieć o wysokiej specjalizacji niektórych operacji w Trójmieście, jak zaawansowane operacje finansowe, lub wciąż szybko rosnącej grupie centrów B&R, czy sztucznej inteligencji. Trójmiasto jest również miejscem ważnych biznesowych i międzynarodowych konferencji, przyciągających inwestycje i promujących region. Rozwój sektora BSS to oczywiście wspomniane cyfry, ale to również atmosfera biznesu oraz wartości, którymi kierujemy się tworząc to środowisko. Wyjątkowe nadmorskie położenie, wysoka jakość życia, jak magnes przyciągają zarówno nowe talenty, jak i nowe inwestycje. Trójmiasto to największa aglomeracja w Polsce północnej, która stale przyciąga nowych mieszkańców. To niewątpliwie jeden z najistotniejszych faktów z punktu widzenia inwestycji, zapewniający ich stabilność i rozwój.

Od wielu lat poprzez nasze działania wprowadzamy w życie takie wartości, jak: inkluzywność, otwartość, tolerancja, poszanowanie różnorodności. Wyszliśmy krok w przód i wraz z włodarzami Trójmiasta podpisaliśmy deklarację wartości, których będziemy się trzymać i rozwijać w twórczym działaniu. Jako pierwsi stworzyliśmy własną Politykę Migracyjną Regionu. Wszystkie te czynniki sprawiają, że z roku na rok pozycja Pomorza jako lokalizacji dla inwestycji z sektora BSS umacnia się zarówno z Polsce, jak i Europie.

Wspomniał Pan o dostępie do talentów. Jakich pracowników najczęściej poszukują inwestorzy? Czy i jak Pomorskie rywalizuje o talenty – w Polsce i na świecie? Jak wygląda zainteresowanie cudzoziemców pracą na Pomorzu?

Przewaga konkurencyjna Pomorza polega na jego wielosektorowej i zróżnicowanej gospodarce, która stwarza wiele możliwości dla utalentowanych pracowników. Dodajmy do tego doskonałą jakość życia i oferowane udogodnienia, a nie będzie zaskoczeniem, że jesteśmy jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kogo szukają nasi inwestorzy? Aby odpowiedzieć na to pytanie należałoby przeanalizować poszczególne sektory – przede wszystkim sektor nowoczesnych technologii, produkcyjny, stoczniowy i logistyczny. Każdy z nich poszukuje utalentowanych ludzi z całego świata, gdzie najważniejsze są umiejętności potrzebne do utrzymania dynamicznego rozwoju regionu.

W sektorze technologicznym inwestorzy z Trójmiasta poszukują głównie specjalistów z zakresu technologii, takich jak Java, .Net, Python, UX i testerów na różnym poziomie specjalizacji. Szukają również osób, biegle posługujących się językami obcymi, do rozwoju w działach obsługi klienta i wsparcia technicznego. Ciekawostką jest to, że w Trójmieście mówi się w ponad 35 językach biznesowych!

W sektorze produkcyjnym, stoczniowym, offshore, portowym i logistycznym inwestorzy poszukują inżynierów o specjalizacjach morskich, elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych. Poszukują również architektów morskich, inżynierów ds. zrównoważonego rozwoju oraz ekspertów ds. logistyki. Poza tym branże te zawsze poszukują pracowników fizycznych.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat kampanie Invest in Pomerania, Live more.Pomerania i Jobs@Pomerania – w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem infrastruktury w miastach i regionieoraz naszymi naturalnymi atutami – sprawiły, że Pomorze stało się bardzo pożądaną lokalizacją dla firm i utalentowanych ludzi, którzy chcą tu studiować, mieszkać i rozwijać swoją karierę. Jeśli spojrzeć na statystyki Live more. Pomerania i Jobs@Pomerania, można zauważyć, że większość osób zainteresowanych pracą w regionie pochodzi z Europy Wschodniej i Środkowej, Azji, Azji Południowej, a nawet części Ameryki Południowej i Afryki. Kto nie chciałby mieszkać, pracować i studiować w tak przyjaznym, gościnnym i międzynarodowym regionie, jakim jest Pomorze?

To prawda. Województwo pomorskie to także prawdziwe zagłębie innowacyjności i hub dla firm z obszaru supernowoczesnych technologii, w tym AI czy elektromobilności. Czy to oznacza, że podczas gdy w kraju wiele mówi się o warunkach dla Przemysłu 4.0 i wprowadza nowe rozwiązania, tu czwarta rewolucja przemysłowa dzieje się od dawna?

Naturalnie. Warto w tym miejscu wyróżnić dwie płaszczyzny zagadnienia. Z jednej strony mówimy o nowoczesnych branżach, produktach czy technologiach, mówimy o sztucznej inteligencji czy elektromobilności. Tak, w tym zakresie Pomorze już od dawna znajduje się na mapie kluczowych lokalizacji, gdzie pracuje się nad takimi rozwiązaniami. Wystarczy wspomnieć o największym w Europie centrum B+R firmy Intel, które rozwija technologię analizy danych wykorzystywaną m.in. w samochodach autonomicznych; Amazon pracujący nad znaną na całym świecie Alexą; Aptiv, który produkuje zaawansowaną elektronikę również do samochodów o wyższym stopniu autonomizacji; Northvolt produkujący systemy magazynowania energii, które mają być kluczowym aspektem zielonej transformacji energetyki. Z drugiej strony, mamy do czynienia z postępującą automatyzacją produkcji, roboty w fabrykach nie są niczym nowym.

Wychodząc naprzeciw rozwojowi nowoczesnych technologii w Trójmieście powstała społeczność AI, instytucje i miejsca, całe serie spotkań realizowanych przez Fundację Infoshare, konferencja „IT Manager of Tomorrow”, dziesiątki meetupów i maratonów programowania. Całość uzupełnia bogata oferta edukacyjna na uczelniach publicznych, a także w prywatnych szkołach kodowania, co ma bezpośrednie przełożenie na wysoką liczbę absolwentów kierunków i szkoleń istotnych dla rozwoju AI. Zdecydowanie, ta czwarta rewolucja przemysłowa już się u nas dzieje.

Na mapie województwa można znaleźć aż 4 (!) parki naukowo-technologiczne. Kto najczęściej korzysta z ich oferty? Jakiego rodzaju działania mogą one realizować?

Z oferty parków korzystają głównie początkujący przedsiębiorcy, a także startupy rozwijające produkty i usługi w oparciu o nowe technologie. Ponadto globalne koncerny korzystające z infrastruktury naukowo-badawczej. Dzięki elastycznej powierzchni biurowej oraz zróżnicowanej ofercie wsparcia, doradztwa i szkoleń, swoje miejsce w parkach mogą znaleźć zarówno małe, jak i duże firmy, operujące na lokalnych lub międzynarodowych rynkach. Wśród najemców dominują firmy transportowo-logistyczne, świadczące usługi IT, opracowujące rozwiązania biotechnologiczne lub reprezentujące branżę kreatywną. Parki naukowo-technologiczne to nie tylko miejsca pracy, ale i spotkań. Bardzo często odbywają się w nich konferencje oraz wydarzenia poświęcone konkretnym gałęziom rynku. Parki naukowo-technologiczne i elastyczne przestrzenie biurowe odegrały istotną rolę we wsparciu firm zza wschodniej granicy Polski, które zdecydowały się na relokację w ramach programu Come2Pomerania.

Na jakie zachęty i udogodnienia może liczyć inwestor chcący rozpocząć działalność na Pomorzu? Czy może korzystać ze wsparcia także w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego?

Inwestor zainteresowany rozwojem na Pomorzu może liczyć na szereg zachęt i udogodnień. Przede wszystkim jest to kompleksowa obsługa w ramach inicjatywy Invest in Pomerania, oferującej nowemu inwestorowi wsparcie „szyte na miarę”. Pełni w regionie funkcję „jednego okienka”. Na wstępie do projektu inwestycyjnego przydzielony zostaje opiekun inwestora, który jest z nim podczas wszystkich etapów podejmowania decyzji inwestycyjnej. Pierwsze wsparcie obejmuje m.in. przygotowanie raportów i analiz, pomoc w nawiązaniu kontaktu z lokalnymi władzami i partnerami, organizacja wizyt lokalnych. Po podjęciu decyzji o otwarciu centrum, Invest in Pomerania pomaga w działaniach marketingowych budujących markę pracodawcy na rynku pracy oraz zapewnia wsparcie w pozyskiwaniu kandydatów. To nie wszystko, bowiem inwestor może także liczyć na wsparcie m.in. ze strony Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także ubiegać się o granty rządowe.

Pomorscy inwestorzy mogą liczyć na opiekę na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Niezwykle ważny jest też dla nas aspekt wsparcia po inwestycji. Należy do niego m.in. budowanie lokalnej społeczności biznesowej i wsparcie w procesie legalizacji pobytu obcokrajowców. Chcemy, żeby inwestorzy czuli się u nas dobrze cały czas. Efektem tego wsparcia, a co za tym idzie zaufania do nas, są liczne reinwestycje i powiększające się biura naszych inwestorów.

Jakie obecne lub najbliższe projekty i inicjatywy skierowane do biznesu będą według Pana kluczowe dla rozwoju i umocnienia biznesowego potencjału województwa?

Przede wszystkim Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu budżetu Invest in Pomerania na lata 2022–2023 o 20 mln zł. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie skali wykorzystania narzędzi, którymi operuje zespół Invest in Pomerania, z korzyścią dla inwestorów. Po drugie, rozwijamy system wspierania szkoleń nastawionych na przekwalifikowanie się. Obecnie można uzyskać wsparcie na szkolenie w zakresie Data Science, Java oraz Front-end. W najbliższej przyszłości zostaną uruchomione dodatkowe ścieżki. W obszarze szkoleń pracujemy również nad kontynuacją tego wsparcia w ramach środków europejskich z nowej perspektywy finansowej.

Po trzecie, dodatkowe finansowanie dla Invest in Pomerania pozwoli zwiększyć pulę środków na wsparcie przedsiębiorców prowadzących także inwestycje przemysłowe i logistyczne.

Dziękuję za rozmowę.