Wywiady

Korzystamy z potencjału, jaki Polska oferuje w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu i R&D

Korzystamy z potencjału, jaki Polska oferuje w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu i R&D

O rozwoju warszawskiego oddziału globalnej firmy z branży okulistycznych wyrobów medycznych rozmawiamy z Michałem Kasprzykiem, Head Alcon Global Services Regional Center.

FOCUS ON Business: Od 2020 roku w Warszawie działa Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych – Alcon Global Services. Jakie procesy obsługuje?

Michał Kasprzyk, Alcon Global Services: Centrum Alcon Global Services (AGS) w Warszawie powstało w wyniku rozdzielenia firmy Alcon z Grupą Novartis, które nastąpiło w roku 2019. W ramach separacji, Alcon zdecydował się na budowę własnych centrów zaawansowanych usług biznesowych w Indiach, Meksyku, Malezji oraz w Polsce. Według pierwotnego planu w centrach miały być realizowane procesy finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe oraz IT. Jednakże w wyniku transformacji biznesowej, którą Alcon rozpoczął po odłączeniu z Grupy Novartis, zakres działania centrów bardzo się zmienił w stosunku do pierwotnych założeń. Do wspomnianych wcześniej obszarów doszły również procesy, takie jak np. wsparcie klienta, obsługa reklamacji i zdarzeń niepożądanych, zarządzanie łańcuchem dostaw, zakupy, marketing oraz R&D.

Myślę, że to, co również nas wyróżnia poza szerokim zakresem realizowanych procesów, to fakt, że duża część operacji powstała w wyniku przeniesienia odpowiedzialności za realizację procesów z podmiotów zewnętrznych do Alcon, czyli w ramach procesu insourcingu.

Aktualnie w Warszawie realizujemy procesy w następujących obszarach: finanse i księgowość (travel & expense, obsługa należności, księga główna, FP&A), kadry – płace, zakupy, wsparcie klienta, obsługa reklamacji i raportowanie zdarzeń niepożądanych, zarządzanie łańcuchem dostaw. Również w bardzo szerokim zakresie (od wsparcia infrastruktury IT po rozwój aplikacji i analitykę danych) realizujemy procesy IT, a naszym najnowszym obszarem jest digital marketing.

 Jak po dwóch latach funkcjonowania na warszawskim Mokotowie ocenia Pan decyzję o wyborze takiej lokalizacji?

Z perspektywy dwóch lat jako firma jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru lokalizacji. Zdecydowaliśmy się na Warszawę ze względu na to, że jest to miasto z rozbudowaną infrastrukturą i łatwo dostępną pulą talentów – wykwalifikowanych pracowników z dobrą znajomością języków obcych i specjalistycznym wykształceniem. Bardzo ważnym aspektem przy wyborze lokalizacji był fakt, że część komercyjna Alcon w Polse jest zlokalizowana właśnie na warszawskim Mokotowie, a nam zależało na tym, aby być blisko biznesu. Kolokacja i współpraca z częścią biznesową była moim zdaniem bardzo dobrą decyzją, która przynosi wymierne korzyści obu stronom. Przykładowo, wspólna organizacja różnych wydarzeń, np. w obszarze CSR, pozwala pracownikom AGS poznać bliżej osoby pracjące w części komercyjnej, a tym samym lepiej zrozumieć specyfikę ich pracy oraz misję naszej firmy.

Dodatkowo, żeby lepiej poznać produkty i usługi, jakie oferuje Alcon, organizujemy dla pracowników Alcon Global Services szkolenia w Alcon Training Center, które znajduje się w naszym biurze. Nasi pracownicy mogą też brać udział w badanich wzroku, które przeprowadzają regularnie koledzy z części komercyjnej. Innym aspektem są możliwości rozwojowe dla pracowników – mamy już przypadki przejścia pracowników z części komercyjnej do AGS i liczę, że w przyszłości będą również transfery w drugą stronę.

Jakie miejsce w globalnej strukturze Alcon zajmuje Polska? Czy nasz kraj jest w ocenie firmy o ponad 70-letniej historii, atrakcyjnym miejscem dla inwestycji bazujących na R&D i tworzeniu nowoczesnych rozwiązań dla biznesu?

Projekt budowy centrum w Warszawie rozpoczęliśmy na początku roku 2020, czyli tuż przed wybuchem pandemii COVID-19. Wybuch pandemii nie zmienił naszych planów i nie zatrzymał inwestycji, co moim zdaniem pokazuje jak ważny dla Alcon jest ten projekt, a tym samym również ważne jest miejsce, w którym centrum powstaje.

Polska była jedną z kilku opcji, jakie rozważał Alcon, dlatego wybór Warszawy jest w mojej opinii docenieniem potencjału, jaki mamy jako kraj właśnie w obszarze nowoczesnych rozwiązań dla biznesu, jak i R&D. Liczba osób, które już pracują w tym sektorze, ale również potencjał edukacyjny Polski powodują, że Polska jest ciągle atrakcyjnym miejscem dla inwestorów szukających miejsca na budowę swojego centrum. Świadczą o tym również kolejne inwestycje, oraz ciągły wzrost zatrudnienia w sektorze usług dla biznesu.

Dodatkowo Alcon jest firmą, dla której ważna jest różnorodność, dlatego ulokowanie centrum w Warszawie pozwoliło nam zbudować organizację bardzo zróżnicowaną, zarówno pod kątem płci, ale również narodowości – aktualnie w centrum ponad 30% pracowników stanowią obcokrajowcy pochodzący z różnych zakątków świata.

Jakie są plany rozwoju firmy w Polsce? Czy w perspektywie są inwestycje w nowe centra usług?

Jeśli chodzi o część Alcon Global Services, to na pewno nie osiągnęliśmy jeszcze końcowego etapu w zakresie poziomu zatrudnienia. Przed nami jest kilka interesujących projektów, które będziemy realizować w najbliższych miesiącach, przede wszystkim w obszarze finansów i IT, aczkolwiek nie tylko.

Dodatkowo ciągle analizujemy możliwości oraz szukamy procesów, o które moglibyśmy poszerzyć działalność naszego centrum. Myślę, że w takich miejscach, jak centra usług wspólnych, ciągle coś się dzieje, poszukiwane są nowe obszary, w ramach których centra mogą wspierać biznes, a pandemia COVID-19 dodatkowo otworzyła możliwości transferu procesów, które przed pandemią wydawałyby się niemożliwe do przeniesienia do centrów. Odnośnie nowych lokalizacji, to aktualnie nie planujemy otwierania nowych centrów usług w innych miejscach, raczej skupimy się na rozwoju już istniejących lokalizacji.

Czy w dobie rynku pracownika Alcon ma skuteczne sposoby na przyciąganie talentów? Na jakie benefity mogą liczyć Państwa pracownicy?

Faktycznie aktualna sytuacja na rynku pracy jest trudna dla pracodawców i nie jest łatwo przyciągnąć do siebie pracowników ani utrzymać tych już zatrudnionych. W ciągu ostatnich dwóch lat udało nam się zatrudnić ponad 200 osób, więc myślę, że jest to pewien sukces. Naszym pracownikom oferujemy atrakcyjne i nowoczesne biuro, czy szeroki zakres programów i świadczeń pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, program emerytalny, różnego rodzaju ubezpieczenia, dopłaty do biletów komunikacji miejskiej, czy też karty kultura lub karty sportowe. Nie mniej wymienione benefity są już w większości standardem na rynku pracy, stąd też nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby ciągle być atrakcyjnym dla pracowników.

W czasie pandemii wprowadziliśmy kompleksowy program prozdrowotny „Well with Alcon”, wpierający naszych pracowników w prowadzeniu zdrowego stylu życia oraz zapewniający pomoc różnych specjalistów z obszaru zdrowia. Innym elementem, na którym nam bardzo zależy i który, mam nadzieję, pomoże nam w rekrutacji pracowników, jest budowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej w naszym centrum, która będzie oparta na wzajemnym szacunku, zaufaniu, współpracy i innowacyjności. Promujemy różnorodność w naszych zespołach, dajemy również pracownikom możliwość organizowania się w grupy pracownicze, w ramach których mogą realizować swoje zainteresowania.

Wspieramy naszych pracowników w ich rozwoju zawodowym – opracowujemy indywidualne plany rozwoju i programy szkoleń. Wszystkie nasze działania potwierdzone są różnymi certyfikatami, np. Top Employer Polska, Top Employer Europe czy też certyfikatem Diversity IN Check przyznawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dziękujemy za rozmowę.

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #5 July-August (4/2022)

FOCUS ON Business #5 July-August (4/2022) Zobacz numer