Wywiady

Naszym najcenniejszym zasobem są ludzie

Naszym najcenniejszym zasobem są ludzie

Rozmowa z Jackiem Białasem – Executive Director Global Business Solution Center, Elanco Animal Health.

FOCUS ON Business: Jaka jest rola Elanco Solution Center w globalnej organizacji Elanco?

Jacek Białas, Elanco Animal Health: Utworzenie Elanco Solution Center (ESC) było wynikiem procesu oddzielania się Elanco od Eli Lilly. W 2018 r. podjęto decyzję o wyodrębnieniu się spółki Elanco Animal Health, a to z kolei zapoczątkowało szereg zmian i transformacji. Jedną z nich była potrzeba zbudowania własnego centrum usług wspólnych.

Dodatkowo zarząd naszej nowo utworzonej spółki, już z giełdową metryką, podjął decyzję o zakupie części biznesu firmy Bayer. A zatem, po fazie przenoszenia procesów do własnego Solution Center, jesteśmy w kolejnym etapie poszerzania działalności biznesowej, czyli poszerzania zakresu usług dla biznesu i absorbcji procesów obsługiwanych wcześniej przez firmę Bayer.

  Rolą Elanco Solution Center jest wspieranie przedsiębiorstwa w podejmowaniu najlepszych decyzji z wykorzystaniem efektywności, przejrzystości i zdolności do szybkiego działania. Paradoksalnie ten proces wsparła właśnie pandemia definiując na nowo ogromną wartość nowoczesnego przedsiębiorstwa i przenosząc zautomatyzowane procesy do rozwijającej się przestrzeni cyfrowej.

 Nasze centrum świadczy szeroki zakres usług – od klasycznych pionów finansowych po Supply Chain, Compliance, Procurement, Treasury, IT, HR, i więcej.

Ile centrów operacyjnych typu GBS ma w tej chwili Elanco i w których krajach się one znajdują?

Elanco Solution Center to globalna jednostka dla całego Elanco AH. Mamy oddziały w Warszawie i Kuala Lumpur oraz w Indiach w Bangalore. Tworzymy nową lokalizację w Meksyku w Guadalajara. W ramach 3 centrów zatrudniamy blisko 1000 pracowników, co stanowi 10% globalnego zespołu Elanco Animal Health.

Na początku tego roku rozpoczęliście integrację systemów firmy Elanco Animal Health z Bayer AH, która w sierpniu 2020 r. stała się częścią Elanco. Jak to zmieniło skalę działalności ESC?

Aby odpowiedzieć na to pytanie chcę powrócić jeszcze do roku 2018, kiedy to Elanco zrealizowało pierwszą ofertę publiczną (IPO) wydzielenia się z Eli Lilly and Company (Lilly). Ten krok sprawił, że staliśmy się samodzielną firmą skupiającą się na zdrowiu zwierząt. Przez 2 lata tworzyliśmy infrastrukturę, aby działać jako samodzielna firma. I tu operacyjnie widać ważną rolę ESC. Od 31 marca 2021 r. Elanco działa w pełni niezależnie.

W sierpniu 2020 r. Elanco zakończyło zakup biznesu w zakresie zdrowia zwierząt firmy Bayer. To przejęcie wzmocniło i przyspieszyło naszą strategię Innovation, Portfolio, and Productivity (IPP) i jednocześnie poszerzyło naszą globalną ofertę produktów. Mamy teraz zrównoważone portfolio w kategoriach zwierzęta domowe i zwierzęta hodowlane, a także większy zasięg geograficzny. Nasza obecność w kanale omnichannel nigdy nie miała większego znaczenia. Podczas pandemii zaobserwowaliśmy, że około jedna trzecia właścicieli zwierząt domowych przeniosła swoje wydatki do Internetu i ten trend zdecydowanie się utrzyma. Długoterminowa możliwość wzrostu wynika z faktu, że połowa z 500 milionów zwierząt domowych na świecie nie jest jeszcze leczona, a nasze rozszerzone globalne portfolio produktów pozwala nam dostarczać bardziej kompleksowe rozwiązania w zakresie zdrowia zwierząt dla rolników, weterynarzy i właścicieli zwierząt.

    W większości przypadków, zintegrowaliśmy dotychczasową działalność firmy Bayer z działalnością Elanco AH, wykorzystując najlepsze praktyki z obu firm. Powstanie Elanco Solution Center stało się strategiczną częścią większej transformacji Elanco AH. W obszarze finansów tworzymy bardziej scentralizowane struktury, które podnoszą możliwości biznesu, usprawniają podejmowanie decyzji oraz wdrażanie nowych rozwiązań.

Sektor BSS charakteryzuje się multinarodowością i multikulturowością. Jaka jest Wasza recepta na sprawną współpracę zespołów pochodzących z różnych kręgów kulturowych?

Ludzie są naszym najcenniejszym zasobem, a wielokulturowość jest naszą super siłą. Zachęcamy do działań opartych na mikrokulturach w poszczególnych lokalizacjach i zespołach. Wspieramy rozwój, słuchanie oraz demonstrowanie wszystkich aspektów różnorodności – w Indiach, Malezji, Polsce. To jest szczególna wartość, więc pomagamy oraz celebrujemy to.

W ostatnich miesiącach miałem ogromną przyjemność spotkać się oraz spędzić czas razem ze wszystkimi zespołami. To, co mnie ujęło, to gen kreatywności i innowacyjności w naszych pracownikach, a w takiej organizacji jak Solution Center jest to szczególnie ważne. Zespoły rozproszone geograficznie mogą oferować ogromne korzyści. Wielokulturowe, zróżnicowane grupy pracowników, o najlepszych umiejętnościach, niezależnie od ich lokalizacji, są świetnym motorem napędzającym rozwój organizacji.

  W naszych planach na pierwszym miejscu stawiamy kulturę myślenia przyszłościowego, reagującą na indywidualną kreatywność, odpowiednie podejmowanie ryzyka i skuteczne podejmowanie decyzji. To otwiera drogę do inicjowania zmian. I tu właśnie katalizatorem jest różnorodna perspektywa wynikająca z wielokulturowości, czasami różnych doświadczeń oraz łączenia różnych obszarów profesjonalizmu.

Z uwagi na naturę Waszego biznesu, angażujecie się w różnorodne projekty, gdzie główną grupą docelową są zwierzęta. Które z tych projektów najbardziej przyczyniły się do poprawy warunków ich życia?

Nie tylko zwierzęta, lecz także ludzie i lokalne społeczności są przedmiotem naszej troski, zgodnie z tym, co mówi nasze hasło: „Making life better for animals, makes life better”.

Działania na rzecz zdrowia zwierząt, a w efekcie szerokiej społeczności, towarzyszą nam przez cały rok. Pielęgnujemy kulturę zaangażowania oraz dajemy pracownikom narzędzia do realizacji celu. Mamy pakiet dni wolnych na wolontariaty (w Europie to aż 8 dni w roku), wspieramy organizowanie zbiórek funduszy i rzeczy dla organizacji, zachęcamy oraz pomagamy w tworzeniu pracowniczych grup zainteresowań. Podczas spotkań lokalnych i regionalnych, każdy może opowiedzieć swoją historię i zachęcić kolegów do zaangażowania. Dla nas to jest właśnie prawdziwa inkluzywność: możesz być sobą, możesz działać, możesz poszukiwać parterów do zadań wśród kolegów, a w przywódcach i team liderach – wsparcia.

   W zależności od osobistych preferencji oraz poziomu zainteresowania zachęcamy pracowników do angażowania się w szerokie spectrum projektów. Te, z których jesteśmy szczególnie dumni, to tegoroczne czerwcowe spotkanie pracowników, podczas którego poświęciliśmy czas na tworzenie bud oraz mat węchowych dla psów z jednego z podwarszawskich schronisk. Całe popołudnie zaś przeznaczyliśmy na świętowanie naszej różnorodności oraz budowanie relacji po okresie pandemii. To było prawdziwe talent show!

  Z wieloma schroniskami współpracujemy przez cały rok organizując zbiórki żywności, potrzebnych rzeczy oraz funduszy. Dużym projektem, który w tym roku towarzyszy nam przez cały czas, jest wsparcie dla ludności z Ukrainy. Elanco finansowo wsparło Europejską Federację Banków Żywności. Lokalnie zorganizowaliśmy zbiórkę funduszy dla warszawskiego Banku Żywności SOS. Pracownicy Elanco w Europie otrzymali dodatkową pulę dni do wykorzystania na wolontariaty na rzecz pomocy ludziom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Dzięki temu mogliśmy po 24 lutego br. pracować w magazynach żywności oraz w punktach pomocy uchodźcom.

   Za nami najważniejszy miesiąc w ciągu roku – październik i nasz Global Day of Purpose. To czas angażowania się na rzecz zwierząt, planety oraz lokalnych społeczności. Jesteśmy w trakcie podsumowania wpływu, jaki udało nam się wywrzeć wspólnymi siłami. Pracowaliśmy w schroniskach dla zwierząt, zbieraliśmy fundusze dla nich, odbywaliśmy wolontariaty w Banku Żywności wspierając cel lepszego dostępu do zdrowej żywności, sprzątaliśmy tereny zielone w naszych okolicach. Niektórzy spotkali się w biurze przy kawie i przygotowali maty węchowe dla psów ze schroniska. To tylko przykłady działań, jakie praktykujemy przez cały rok. Jestem dumny z tego, że Elanco to firma o perspektywicznym myśleniu.

  Spróbujmy rzucić okiem w przyszłość. Jakie priorytety ma Elanco Solution Center na najbliższe 24 miesiące?

  Najważniejszy jest priorytet operacyjny związany z przeniesieniem oraz integracją procesów Bayer Animal Health w środowisko Elanco. Przed nami okres przygotowawczy do przejęcia operacji, wyszkolenia nowych członków zespołu oraz sam go-live, który jest jak big-bang moment! To będzie duże wyzwanie, ale jesteśmy na to przygotowani. Wiemy co nas czeka i zbudowaliśmy zespół prawdziwych profesjonalistów, którzy umożliwią nam to wyzwanie.

    Jako dojrzała organizacja jesteśmy także na etapie finalizowania strategii. Pracujemy nad nią i chcemy, aby każdy z zespołu czuł się jej częścią. People, Partnership, Performance – to główne obszary dla ESC.

   Globalne Elanco Solution Center odgrywa strategiczną rolę dla całego przedsiębiorstwa. Poprzez wysoko wydajny zespół (People), stawianie klientów na pierwszym miejscu (Partnership) chcemy zdefiniować na nowo przyszłość oraz wartość usług wspólnych (Performance). Rozszerzenie zakresu usług i wprowadzanie ulepszeń, dzięki technologii cyfrowej i analityce, poprawi doświadczenia wewnętrznych klientów. Pracujemy nieustannie nad stworzeniem organizacji, której celem jest przyniesienie korzyści wykraczających poza redukcję kosztów.

Dziękujemy za rozmowę.

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #7 November-December (6/2022)

FOCUS ON Business #7 November-December (6/2022) Zobacz numer