Wywiady

Nie tylko IT. Polska przyciąga także inwestorów z branży przemysłowej

Nie tylko IT. Polska przyciąga także inwestorów z branży przemysłowej

Pomimo niepewności geopolitycznej i gospodarczej w regionie, Polska nadal przyciąga zagranicznych inwestorów. Marek Łabaj, Business Manager w Grafton Recruitment, opowiada o tym, jak stabilność i strategiczne położenie Polski, wykwalifikowana siła robocza i programy wsparcia sprawiają, że nasz kraj jest konkurencyjnym rynkiem dla inwestycji.

Czy Polska nadal jest atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów zagranicznych?

Wydawałoby się, że z powodu niepewnej sytuacji geopolitycznej gospodarczej oraz zawirowań podatkowych, z którymi borykamy się od jakiegoś czasu Polska jest postrzegana jako ryzykowny rynek. A jednak inwestorzy wciąż interesują się naszym krajem jako atrakcyjnym miejscem do lokowania i prowadzenia biznesu. Potwierdzają to dane Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu - w 2021 roku odnotowano 96 nowych inwestycji, zaś w 2022 roku 126, co oznacza wzrost o 30 inwestycji rok do roku. To dużo zważywszy na obecną sytuację. Tak duża liczba nowych inwestycji w ciągu zaledwie dwóch lat świadczy o otwartości na innowacje i rozwój polskiego rynku. Dowodzi też zaufania, jakim cieszy się Polska jako kraj perspektywiczny dla zagranicznych przedsiębiorców.

Jakie są główne powody, dla których inwestorzy zagraniczni nadal wybierają Polskę? Co Polska oferuje inwestorom?

Istnieje kilka czynników, które sprawiają, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym. Nasz rynek przyciąga ze względu na klimat inwestycyjny, rozwój gospodarczy, inkluzywność i stabilność. Warto podkreślić, że relatywnie stabilna sytuacja gospodarczą jest istotnym czynnikiem dla inwestorów.

Niewątpliwym atutem jest nasze położenie w centrum Europy, co czyni Polskę strategicznym punktem dla potencjalnych partnerów. Położenie geograficzne kraju zapewnia swobodną komunikację i możliwość współpracy zarówno z krajami Unii Europejskiej, jak i z innymi partnerami na globalnym rynku. Warto przy okazji podkreślić, że Polska zapewnia dogodne połączenia komunikacyjne i bazę transportową. Ma to niebagatelne znaczenie, szczególnie dla partnerów europejskich, na przykład Niemiec. Polska przyciąga również inwestorów spoza Europy, którzy cenią sobie nie tylko korzyści logistyczne, ale także komfortowe warunki do prowadzenia biznesu.

Istniejące w kraju od wielu lat inwestycje zagraniczne świadczą również o dojrzałości rynkowej Polski, a także o otwartości na współpracę. Nie bez znaczenia są różne programy wspierające inwestycje w Polsce, takie jak Poland Business Harbour, prowadzony przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) mający na celu wsparcie zagranicznych inwestorów zainteresowanych rozwojem biznesu w obszarze IT w Polsce. Program został uruchomiony w 2017 roku i skierowany jest do przedsiębiorstw, które planują inwestycje lub rozwój swojej działalności w Polsce. Głównym celem Poland Business Harbour jest ułatwienie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego poprzez zapewnienie wsparcia inwestorom na różnych etapach ich działań.

Czy Polska nadal konkuruje kwalifikacjami pracowników?

Tak. Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, która jest ceniona na międzynarodowym rynku, co jest bardzo ważne dla firm, które szukają zrównoważonego wzrostu. Doceniany jest potencjał inżynierów i specjalistów IT we wszystkich sektorach oraz umiejętności pracowników back-office w sektorze business services.  Inwestorzy zwracają również uwagę na wysoki potencjał akademicki w Polsce - według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku akademickim 2021/2022 na polskich uczelniach studiowało 1 218 166 osób. Bardzo często jest to jeden z kluczowych czynników przy budowie strategii rekrutacyjnej przedsiębiorstwa, który wpływa na decyzję o wyborze konkretnej lokalizacji inwestycyjnej. Co istotne polscy pracownicy są nie tylko wykształceni, ale jednocześnie mają doświadczenie we współpracy w międzynarodowym środowisku biznesowym, są przyzwyczajeni do współpracy z zagranicznymi firmami. Dodatkowo wielu z nich biegle włada językami obcymi, często kilkoma. Polska znajduje się obecnie na 11. miejscu w Europie oraz 13. na świecie według EF English Proficiency Index, najstarszego rankingu kompetencji językowych na świecie. Wyprzedziliśmy pod tym względem Słowację, Czechy czy Szwajcarię.

Paradoksalnie Polska przyciąga zagranicznych inwestorów ze względu na stosunkowo niski poziom bezrobocia. Przedsiębiorcy, którzy wybierają Polskę, poszukują talentów, wysoko wykwalifikowanej kadry, a nie jedynie osób gotowych do podjęcia pracy z powodu braku alternatyw. Dlatego istotne dla utrzymania naszej atrakcyjności jest zapewnienie takiej kadry oraz stworzenie optymalnych warunków do współpracy. Warto również zwrócić uwagę na kwestię konkurencyjności wynagrodzeń – nadal mamy relatywnie niższe koszty pracy w porównaniu z rynkiem zachodnim.

Jakiego wsparcia wymagają zagraniczni inwestorzy?

Przedsiębiorcy szukający odpowiedniej lokalizacji zawracają uwagę nie tylko na koszty. Kluczowa dla rozwoju działalności w danym kraju jest również dojrzałość i profesjonalizm partnerów, ich znajomość rynku i aspektów prawnych. Grafton należy do grona tych firm, które w zakresie zagranicznych inwestycji działają przede wszystkim jako konsultanci a nie tylko jako rekruterzy. Nasze podejście opiera się na doradztwie inwestycyjnym. Połączyliśmy nasze doświadczenie w branży rekrutacyjnej, dostęp do danych rynkowych oraz współpracę z różnymi partnerami, takimi jak firmy konsultingowe zajmujące się doradztwem nieruchomościowym, podatkowym, legalizacją i prawem pracy. Oferujemy kompleksowe wsparcie inwestorom, takie jak analizy rynku pracy, strategie rekrutacyjne oraz pomoc klientom w ekspansji na wybrane rynki. Przeprowadzamy również stałe badania wykonalności projektów rekrutacyjnych, które nasi klienci mogą z nami zrealizować. Doradzamy także w zakresie budowania wizerunku pracodawcy i employer brandingu dostosowanego do naszego rynku.

W jakich sektorach widoczny jest najwyższy wskaźnik inwestycji zagranicznych?

Największe nakłady inwestycyjne są widoczne w sektorze produkcji i przemysłu, co widzimy analizując nasze dane i zewnętrzne statystyki, porównując je z wnioskami z poprzednich lat. W tej branży widzimy najczęstsze pojawianie się nowych fabryk, które przynoszą ze sobą rozwój gospodarczy.

Zauważamy, że większość nowych inwestorów poszukuje na naszym rynku osób z dużym doświadczeniem w branży IT. Doceniają biegłość programistyczną z umiejętnościami operacyjnymi, obsługą klienta czy też specjalizujących się w zakresie IoT, AI, BigData lub innych dziedzinach. Pracodawcy cenią osoby elastyczne, zdolne do podejmowania decyzji i przejmowania odpowiedzialności za wyniki. Takich specjalistów w Polsce nie brakuje, stąd duże zainteresowanie inwestorów naszym rynkiem.

Z jakimi rynkami konkurujemy?

Polska jest konkurencyjna nie tylko w tej części Europy. Najczęściej jednak rywalizujemy o inwestorów ze Słowacją, Czechami czy Rumunią. Te dwa pierwsze kraje stanowią dla nas wyzwanie przede wszystkim w sektorze motoryzacyjnym. W szczególności Słowacja posiada długą tradycję w tym obszarze i jest znana z silnej obecności na rynku automotive. Kraj ten ma również przewagę pod względem odnawialnych źródeł energii, aspektów ekologicznych, które mają coraz większy wpływ na decyzje przedsiębiorców.

Konkurujemy również z Rumunią. W tym przypadku kluczową kwestią mniejszy koszt inwestycji wynikający z niższych wynagrodzeń. Warto jednak zaznaczyć, że i w tym kraju wynagrodzenia dynamicznie rosną, szczególnie w sektorze IT. Należy jednak pamiętać, że rynek ten nie jest tak stabilny, jak mogłoby się wydawać. Polska jest zdecydowanie bardziej konkurencyjna.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadziła Dorota Zawadzka