Wywiady

Nowe inwestycje napędzają rozwój gospodarczy Elbląga

Nowe inwestycje napędzają rozwój gospodarczy Elbląga

Rozmowa z Michałem Missanem, Wiceprezydentem Elbląga

FOCUS ON Business: Jesienią 2022 r. na łamach FOCUS ON Business w wywiadzie z Mariuszem Domeradzkim z Operator ARP rozmawialiśmy o rozpoczęciu budowy biurowca Porta Mare. W ostatnich miesiącach zaś sporo mówi się nie tylko o rewitalizacji całej Wyspy Spichrzów, na której powstaje ten obiekt, ale również o Gminnym Programie Rewitalizacji dla Elbląga. Jakie są główne założenia tego programu?

Michał Missan, Wiceprezydent Elbląga: Głównym założeniem tego programu jest przeprowadzenie procesu rewitalizacji najbardziej zdegradowanych obszarów Elbląga, przy współpracy z mieszkańcami i dla mieszkańców. Wieloletni plan działań ma poprawić nie tylko jakość przestrzeni publicznej obszarów najbardziej zdegradowanych, ale przede wszystkim poziom życia osób tam zamieszkujących. W tym roku – 2 marca – zakończyliśmy konsultacje społeczne z mieszkańcami, dotyczące przygotowywanej diagnozy najbardziej zdegradowanych miejsc w Elblągu. Jesteśmy obecnie w trakcie sporządzania raportu podsumowującego ich przebieg. Następnie program będzie podlegał dalszym procedurom, które w końcowej fazie pozwolą na dokładne określenie miejsc przeznaczonych do rewitalizacji w wyznaczonych wcześniej obszarach oraz na szczegółowe ustalenie potrzeb mieszkańców w sferze społecznej w miejscach, które mogą zostać poddane rewitalizacji.

Pozyskana w ten sposób wiedza wpisze się w założenie procesu rewitalizacji 2.0 prowadzonego wspólnie z mieszkańcami i dla mieszkańców. Pozwoli też uzyskać wiedzę w zakresie tego, jakie projekty przygotować, oczywiście z uwzględnieniem możliwych dostępnych źródeł ich finansowania. Ostateczny Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023–2030 ma zostać przygotowany do 31 grudnia 2023 roku. Szacujemy, że tym programem zostanie objętych około 15% powierzchni Elbląga, zamieszkałych przez około 27% mieszkańców.

Chciałbym podkreślić, że planowana rewitalizacja najbardziej zdegradowanych obszarów w Elblągu ma skupić się nie tylko na nowych inwestycjach, ale również na problemach społecznych ludzi zamieszkujących wyznaczone obszary. Ma to być proces wyprowadzania najbardziej zdegradowanych obszarów Elbląga z kryzysu, oraz program przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu, pomagający rozwiązywać problemy mieszkańców tych miejsc. I co istotne – ma nie kończyć się na jednym, czy dwóch projektach unijnych, a być ciągłością działań opracowanych przy współpracy z mieszkańcami danego obszaru w oparciu o różne źródła finansowania. Głównym założeniem przyszłej rewitalizacji Elbląga ma być też odejście od skondensowanej zabudowy betonowej i szersze stawianie na projekty, które wzmacniają zielone przestrzenie miasta.

Na ile jest to istotny plan w kontekście ożywienia gospodarczego i z jakimi korzyściami zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów, może się wiązać ten program?

Plan będzie jednym z narzędzi pozwalającym na podejmowanie trafnych decyzji związanych z życiem i rozwojem miasta. Żyjemy w czasach, gdzie rzeczywistość zmienia się na naszych oczach. Niektóre obszary miejskie, które były w pewnych aspektach atrakcyjne, straciły te funkcje. Inne natomiast – odwrotnie. Istnieją także takie, które jeszcze nie doczekały się swoich 5 minut i czekają na odkrycie swojego potencjału. To wszystko wymaga szerokiej wiedzy, potrzebnej przede wszystkim dla osób decydujących i odpowiadających za ogólne kierunki rozwoju. Zdiagnozowanie tego potencjału pozwoli nam poznać szczegółowo oczekiwania ewentualnych inwestorów zewnętrznych oraz samych mieszkańców. Oprócz wyznaczenia kierunku rozwoju gospodarczego miasta, pozwoli nam również na rozsądne i trafne wydatkowanie pieniędzy na projekty i inwestycje polepszające całokształt życia w naszym mieście.

Nie czekając jednak na zakończenie prac nad tym dokumentem, już realizujemy zadania, które wpisują się w jego zakres. Dobrym przykładem jest tutaj wspomniana wcześniej rewitalizacja zachodniego nabrzeża rzeki i terenów przybrzeżnych. Inwestycja, realizowana jest w ramach zadania „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka". Inwestycja ta ma zostać zakończona w połowie 2025 r., a jej wartość wynosi 29,8 mln zł brutto. Wpisuje się ona w szeroko rozumianą rewitalizację tego terenu. Obecnie, dzięki inwestycjom, ten piękny obszar może stać się centrum biznesowym Elbląga, a także miejscem, z którego elblążanie chętnie będą korzystać w wolnych chwilach.

Wierzę że wybudowany, nowoczesny biurowiec klasy A z ponad 11 tys. m2 powierzchni użytkowej, 2 tys. m2 przestrzeni usługowej, przy którym powstanie ok. 130 miejsc parkingowych (z czego ponad 80% w garażach podziemnych), przyciągnie wiele firm spoza Elbląga, a także da możliwość rozwoju rodzimym przedsiębiorcom.

Inwestorzy których branż najczęściej poszukują teraz miejsca dla siebie w Elblągu? Czy oddany w lutym do użytku park magazynowy Panattoni Park Elbląg jest sygnałem, że firmy logistyczne dostrzegają potencjał biznesowy miasta?

Elbląg nie zamyka się przed żadnym inwestorem. Wychodzimy z założenia, że dla każdego przedsiębiorcy, który chciałby się rozwijać i związać z naszym miastem, znajdziemy jakąś propozycję. Nie ukrywam, że Elbląg zawsze był kojarzony z przemysłem. Dlatego stworzyliśmy w granicach miasta specjalną dzielnicę przemysłową – Modrzewina Południe, w której ulokowało się obecnie ponad 20 podmiotów gospodarczych, m.in. Grupa Żywiec i Stokota. Z uwagi na kończące się działki inwestycyjne na tym terenie, pracujemy nad jego poszerzeniem o przyległą Modrzewinę Północ. Włączenie tego terenu do oferty inwestycyjnej miasta, poszerzy ją o ponad 70 ha dodatkowych terenów przeznaczonych dla inwestorów.

Nie zapominamy również o innych branżach. Mamy do zaoferowania atrakcyjne tereny pod sektor turystyczno- rekreacyjny – zarówno w centralnej części miasta, jak również w miejscach spokojniejszych, ale z większymi zasobami zieleni. Mocno będziemy stawiać na sektor usług nowoczesnych i zaliczane do niego, zarówno centra usług wspólnych, outsourcing procesów biznesowych, outsourcing IT, centra badawczo-rozwojowe, jak i firmy wspierające rozwój tego sektora. Odbywać to się będzie dzięki wspomnianej wcześniej inwestycji biurowca Porta Mare.

Drzwi miasta otwieramy również dla firm logistycznych. Bylibyśmy dziwnym przypadkiem jako miasto, gdybyśmy nie skorzystali ze swojego atrakcyjnego położenia. Inwestycja firmy Panattoni jest tylko jego potwierdzeniem. Jako lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, firma ukończyła właśnie inwestycję w Elblągu. Niemal całą wybudowaną powierzchnię – 20 tys. m2, „Panattoni Park Elbląg” wynajęła firma Flex – globalny dostawca urządzeń i technologii. Z obiektu korzysta również sieć kurierska DPD Polska. Jak sama firma Panattoni przyznała – Rozwój infrastruktury drogowej, nowoczesna powierzchnia przemysłowa i probiznesowe podejście władz lokalnych otwierają region na kolejne sektory, a wejście takich firm, jak Flex, to kolejne miejsca pracy dla miasta i regionu. Sukces Panattoni Park Elbląg to dla nas znak i motywacja, że warto się tu rozwijać. Te słowa mogą nas tylko motywować do dalszej pracy i mam nadzieję, że to dobry początek współpracy z tą branżą.

Jak na zainteresowanie potencjalnych inwestorów miastem i regionem wpłynęło otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną? Jakie są szanse na nowe inwestycje związane z tym projektem?

Przekop Mierzei Wiślanej jest dla Elbląga jedną z najważniejszych, strategicznych decyzji, a zarazem olbrzymią szansą. Mam nadzieję, że Elbląg i jego port, po pogłębieniu toru wodnego, stanie się uzupełnieniem potencjałów portowych Gdyni i Gdańska. Stanie się również miejscem na nowe inwestycje w skali kraju. Pracujemy już od pewnego czasu nad tym, jak i gdzie „usadowić” tutaj przyszłych inwestorów. Opierając się na naszej wiedzy, sygnałach z rynku oraz od podmiotów, z którymi współpracujemy m.in. PAIH i WMMSE – terenami okołoportowymi, oprócz firm stawiających na działalność stricte portową, zainteresowanie wykazują firmy z sektora OZE produkujące części do farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

Mamy też sygnały od firm z innych sektorów, np. elektronicznego, elektro-mobilnego i motoryzacyjnego. Nie zamykamy się na nikogo. Wszystkich, którzy do swojej działalności będą potrzebować infrastruktury portowej, bądź drogi wodnej, serdecznie zapraszamy.

Jakie projekty/działania miasta uważa Pan za kluczowe dla wzmocnienia oferty Elbląga dla inwestorów w najbliższych latach?

Myślę, że nie powiem nic odkrywczego. Najważniejsze projekty/działania na rzecz inwestora i mieszkańców, powinny być i są skupione wokół:

  • Przygotowania atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
  • Inwestycji w nowoczesną infrastrukturę
  • Bardzo dobrej oferty mieszkaniowej dla osób chcących związać się z naszym miastem
  • Wysokiej jakości usług komunalnych, społecznych i edukacyjnych
  • Bogatej oferty miejsc rozrywki, uprawiania sportu i wypoczynku po pracy.

Tylko tyle, a jednak każdy z tych punktów wymaga ciągłej i ciężkiej pracy. Zdajemy sobie sprawę, że każdy inwestor ma swoje oczekiwania i do każdego należy podchodzić indywidualnie. Chcemy to robić, bo widzimy w tym dużą szansę na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój naszego miasta.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w realizacji tak ambitnych projektów.

 

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #10 May-June (3/2023)

FOCUS ON Business #10 May-June (3/2023) Zobacz numer