Wywiady

Park naukowy w Kosowie wiodącą lokalizacją dla innowatorów i firm z branży IT

Park naukowy w Kosowie wiodącą lokalizacją dla innowatorów i firm z branży IT

Wywiad z Hansem-Juergenem Cassensem – szefem Innovation and Training Park Prizren.

Wiktor Doktór, Pro Progressio: Nazwa Innovation and Training Park sugeruje, że w Waszym przypadku mamy do czynienia z czymś wykraczającym poza zwykły park technologiczny. Czy możesz pokrótce przedstawić nam ITP i opowiedzieć o tym, co sprawia, że Park Innowacji i Szkoleń Prizren jest tak ciekawą propozycją dla firm IT i centrów o charakterze BPO?

Hans-Juergen Cassens, Innovation and Training Park Prizren: Park Innowacji i Szkoleń w Prizren swoje wysiłki skupia na rzeczywistym pobudzaniu innowacji technologicznych oraz wspiera różne spojrzenia i perspektywy na kwestię przedsiębiorczości – a w szczególności na kwestię środowisk pracy niezbędnych dla firm IT i centrów dostarczających rozwiązania z zakresu obsługi procesów biznesowych. Robimy to poprzez tworzenie synergii pomiędzy nauką i rozwojem talentów w przestrzeni IT a potrzebami sektora prywatnego – jednocześnie fokusując się na tzw. Poczwórnej Spirali Innowacji, czyli przenikaniu się administracji publicznej, przemysłu, środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego.

Propozycja wartości, którą przygotowaliśmy dla naszych firm, inwestorów i partnerów opiera się na ośmiu filarach:

  1. Centrum transformacji cyfrowej – inicjatywa rozwoju cyfrowego ekosystemu;
  2. Przestrzeń coworkingowa – udostępnianie stacji roboczych, infrastruktury, dostępu do Internetu, drukarek, itp.;
  3. Powierzchnia biurowa – imponujące 44 000 m2 powierzchni do wynajęcia;
  4. Rozwój biznesu – usługi, jak np.: partnerstwa strategiczne, szkolenia, doradztwo inwestorskie, itp.;
  5. Usługi dla startupów – jak np.: doradztwo, powierzchnia biurowa, inkubatory i in.;
  6. Dedykowane usługi inkubacyjne – w pakiecie znajduje się min. 500 m2 wraz z udogodnieniami, marketingiem i innymi usługami;
  7. Baza noclegowa i rekreacyjna – m.in. mieszkania dla studentów lub uczestników imprez organizowanych przez ITP, centrum sportowe ITP i in.;
  8. Wydarzenia networkingowe organizowane w celu wspierania współpracy i budowania kompetencji w zakresie zarządzania wiedzą pomiędzy podmiotami należącymi do ITP oraz kluczowymi partnerami, jak np. stowarzyszeniami biznesowymi.

 Innowacyjne i kreatywne firmy oraz organizacje dążące do przekształcenia tradycyjnych modeli biznesowych dostrzegą wyjątkowy potencjał będący efektem połączenia tych cech, inicjatyw i usług. Dodatkowo stanowi ono unikalną propozycję wartości dla międzynarodowych firm świadczących usługi IT i innych, innowacyjnych organizacji.

Strategiczna lokalizacja ITP Prizren jest jego kolejną, ogromną zaletą – znajduje się zaledwie 40 minut drogi od lotniska w Prisztinie. Jest również położony w pobliżu lotnisk w Kukes i Tiranie w Albanii, a także lotniska w Skopje, w Macedonii Północnej.

Park może pochwalić się znakomitą infrastrukturą. Zajmuje powierzchnię ok. 40 ha, na których znajduje się 50 budynków; jest tam także szereg pustych działek gotowych pod zabudowę nowymi obiektami.

Czy mógłbyś opowiedzieć nam nieco więcej o działaniach i inicjatywach stojących za wspomnianymi filarami?

 Oczywiście! Osiem filarów to, na przykład, największa prywatna uczelnia w Kosowie z siedzibą w ITP – gdzie kształci się 2 tys. studentów. To także współpraca z państwowym Uniwersytetem „Ukshin Hoti” w Prizren, na którego sześciu wydziałach – w tym na Wydziale Informatyki – studiuje 4500 studentów. Obecni są również prywatni dostawcy z zakresu szkoleń zawodowych i rozwiązań cyfrowych, takich jak Makerspace Prizren, a także Centrum Doskonałości Cyfrowej [ang. Center for Digital Excellence] zarządzane przez Ministerstwo Gospodarki Kosowa, gdzie znajdują się placówki szkoleniowe realizujące zadania z zakresu modelowania i drukowania 3D.

 ITP Prizren był gospodarzem ostatniej konferencji DebConf22, zorganizowanej przez The Debian Project i jego lokalnego partnera, czyli Free Libre Open Source Software Kosova’ (FLOSSK). Mieliśmy także przyjemność organizować International Summer School Prizren, w ramach której goszczono i wspierano interakcje studentów i profesorów z ponad czterdziestu państw świata.

 Te działania pozwalają nam kierować dedykowaną ofertę odpowiadającą na potrzeby firm IT i organizacji innowacyjnych, które poszukują utalentowanych pracowników o wysokich umiejętnościach w celu rozbudowy i wzmocnienia swoich zespołów, jak również pragną zdywersyfikować swoją strategię lokalizacyjną.

Wyjątkowe jest również to, że ITP. Prizren jest niemiecko-kosowską inicjatywą rozwojową. Czy możesz powiedzieć nieco więcej na ten temat?

Zgadza się. ITP Prizren to inicjatywa pod patronatem Kosowsko-Niemieckiej Współpracy Rozwojowej. Funkcję kierowniczą w Parku sprawuje stowarzyszenie ITP, w którego skład wchodzi równa ilość członków-przedstawicieli (zgodnie ze statutem) reprezentujących Kosowo i Niemcy; Parkiem zarządza zaś Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej [niem. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit]. Gwarantuje to dostęp do szerokiej siatki partnerów lokalnych i międzynarodowych – począwszy od agencji rządowych, przez stowarzyszenia biznesowe (np. Niemiecko-Kosowskie Stowarzyszenie Biznesowe), po instytucje z sektora edukacyjnego.

ITP zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług z zakresu wsparcia inwestorów, a także lokalnej siatki kooperantów – niezbędnej, aby działać skutecznie i terminowo.

Dlaczego ITP uważa Polskę za interesują lokalizację, z którą warto nawiązać bliższy kontakt?

Krótka odpowiedź brzmi: kompatybilność, warunki, pula talentów i możliwości. Ale pozwól, że trochę rozwinę tę myśl. Polska zdołała spozycjonować się jako jedna z wiodących lokalizacji dla usług ICT – nie tylko dla sąsiednich Niemiec, ale również dla wielu gospodarek w Europie i na innych kontynentach. Na chwilę obecną nie istnieje druga lokalizacja dla usług z zakresu ICT, która przyciągałaby tak dużą uwagę organizacji BPO, dostawców usług IT i dostawców procesów biznesowych.

Chcemy połączyć Park Innowacji i Szkoleń Prizren z centrami ICT i firmami BPO zlokalizowanymi w Polsce, ponieważ wierzymy, że jesteśmy kompatybilni na wielu poziomach. Czujemy też, że wspólnie możemy zapewnić unikalną korzyść – z jednej strony to zaspokojenie potrzeb kadrowych firm, a z drugiej to odpowiedź na zmieniające się strategie lokalizacyjne międzynarodowych organizacji dostarczających rozwiązania BPO wynikające ze stale rosnących struktur ICT. Autentyczna wartość tkwi w dostępie do talentów, w dostępie do szkoleń, a przede wszystkim w dostępie do środowiska sprzyjającego badaniom i rozwojowi, które zapewniają silny fundament dla ciągłej innowacji.

 Koszty pracy i koszty operacyjne w Kosowie, jak również korzystne rozwiązania podatkowe – z 10% stawką podatku od osób prawnych na czele – oraz probiznesowe nastawienie sprawiają, że Kosowo to na dzień dzisiejszy niezwykle rentowna lokalizacja w kontekście wyboru miejsca świadczenia usług IT.

Fakt, że ITP jest zarządzany przez niemiecko-kosowski zespół ekspertów zwiększa bezpieczeństwo inwestycji oraz długoterminową perspektywę rozwoju Parku Innowacji i Szkoleń Prizren.

Jesteśmy przekonani, że praca, którą wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich kilku lat, a która zaowocowała transformacją ITP Prizren w jeden z wiodących parków technologicznych w regionie Bałkanów, zapewnia bezprecedensowe możliwości dla rozwijających się firm IT oraz dla międzynarodowych organizacji o charakterze BPO świadczących usługi z terytorium Polski.

Dziękuję za rozmowę.

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #6 September-October (5/2022)

FOCUS ON Business #6 September-October (5/2022) Zobacz numer