Wywiady

Polski Ład: nowe ulgi na innowacje

Polski Ład: nowe ulgi na innowacje

Rozmowa z Agnieszką Piętak, Managerem Obszaru Księgowości w MDDP Outsourcing.

FOCUS ON Business: Przed  1 stycznia 2022 r. w polskim prawie podatkowym funkcjonowały ulgi związane z innowacjami, takie jak ulga B+R oraz ulga IP Box. Polski Ład  wprowadził nowe instrumenty przeznaczone dla przedsiębiorców-innowatorów. Czego dotyczą nowe ulgi i kto może z nich skorzystać?

Agnieszka Piętak, MDDP Outsourcing: Polski Ład wprowadził szereg ulg na innowacje. Wśród nich znalazła się między innymi ulga na innowacyjnych pracowników dla wszystkich firm, które nie są w stanie wykorzystać ulgi badawczo-rozwojowej, bądź nie generują póki co na tyle wysokich dochodów, aby móc skonsumować ulgę z zakresu B+R. Ulga na innowacyjnych pracowników sprowadza się do tego, iż możliwe jest niepłacenie zaliczek na PIT za pracowników, których ponad połowa czasu pracy jest poświęcona na pracę badawczo-rozwojową.

Kolejną ciekawą ulgą jest ulga na ekspansję -  jest to rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców, którzy zwiększają sprzedaż dzięki wprowadzeniu do sprzedaży nowych produktów. Z ulgi mogą skorzystać zarówno podatnicy PIT jak i CIT.

Następna na liście jest ulga na prototyp, która premiuje przedsiębiorców opracowujących i wdrażających do produkcji nowy produkt. Niestety z ulgi tej nie skorzystają przedsiębiorcy świadczący usługi, bowiem ustawodawca skierował ją tylko i wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy wytarzają produkty. Dla przedsiębiorców, którzy najpierw stworzyli jakiś produkt i na etapie jego tworzenia korzystali z ulgi B+R- ulga na prototyp jest kolejnym etapem zapewniającym korzyści podatkowe, bowiem premiuje wydatki związane z produkcją testową tego produktu.

Interesującą ulgą dla branży produkcyjnej może być także ulga na robotyzację, która jest rozwiązaniem czasowym, ustalonym na lata 2022-2026. Przedsiębiorcy mogą odliczyć określonych procent wydatków ponoszonych na urządzenia, które są zdefiniowane w przepisach ustawy o PIT i CIT, tj. wydatki na zakup robotów przemysłowych, urządzeń peryferyjnych do tych robotów itp.

Ulgą, która przysługuje większości przedsiębiorców bez rozróżniania na branże jest ulga na CSR, czyli ulga z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu zwana przez Ministerstwo ulga sponsoringową, która premiuje przedsiębiorców ponoszących określone wydatki na trzy rodzaje działalności tj.: działalność kulturalną, sportową i wspierającą szkolnictwo wyższe.

Które z wprowadzonych w ramach nowego pakietu rozwiązań cieszą się największą popularnością wśród Państwa klientów?

Nasi Klienci, dla których bardzo ważny jest rozwój, stawiają na ulgę na ekspansję i póki co mamy najwięcej zapytań w tym zakresie. Zwłaszcza po wyjaśnieniu i doprecyzowaniu przez Ministerstwo Finansów, iż ulga może mieć zastosowanie w przypadku zwiększenia sprzedaży na rynku krajowym, a nie jak początkowo sądzono, że ulga będzie dotyczyć ekspansji produktowej wyłącznie na rynkach zagranicznych.

Ciekawą ulgą jest również wspomniana ulga CSR, zwana ulgą sponsoringową. W ramach tej ulgi rozliczane mogą być wydatki np. na studia podyplomowe dla pracowników. Korzyść z tej ulgi wynosi aż 150% wydatku, bowiem 100% pracodawca rozlicza w kosztach uzyskania przychodu, a 50% rozlicza poprzez ulgę na CSR w rozliczeniu rocznym. Dodatkową niefinansową korzyścią dla takiego przedsiębiorcy jest utrzymanie zmotywowanego i bardziej wykwalifikowanego pracownika – bowiem niewątpliwie studia podyplomowe sprawiają, że ich uczestniczy wykorzystują wiedzę nabytą w trakcie studiów w życiu zawodowym.

Interesujące wydają się ulgi na prototyp i robotyzację, z tym że niestety obie te ulgi ograniczają katalog potencjalnych przedsiębiorców mogących z nich skorzystać, bowiem np. ulga na prototyp nie może być zastosowana przez podmioty świadczące usługi, a ulga na robotyzację premiuje pewne kategorie wydatków dokonywane tylko i wyłącznie przez przedsiębiorców z branży produkcyjnej.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę, decydując się na skorzystanie z nowych ulg? Jakich błędów najczęściej pomagają Państwo uniknąć?

Najważniejsze jest zidentyfikowanie tych obszarów aktywności danego Klienta, które mogą być premiowane podatkowo. Niezwykle ważna jest również komunikacja na linii Klient – biuro w zakresie informowania o bieżących zmianach podatkowych. Rok 2022 i popularny Polski Ład sprawił, iż uznaliśmy, że przygotowanie dla Klienta samego newslettera o zmianach w szeroko rozumianym obszarze podatków, to będzie za mało, dlatego zorganizowaliśmy dla naszych Klientów webinar w zakresie najważniejszych zmian wprowadzonych Polskim Ładem. Podczas tego webinaru w sposób syntetyczny i praktyczny nakreśliliśmy nowo wprowadzone ulgi i rozwiązania podatkowe – tak, aby nasi Klienci świadomie mogli podjąć decyzję w zakresie możliwości skorzystania z nich.

Proces korzystania z ulgi podatkowej najczęściej poprzedzony jest wywiadem z Klientem w zakresie zbadania czy spełnia wszystkie warunki i kryteria wymagane przez przepisy. Podczas tego wywiadu również sprawdzamy, ile Klient może uzyskać korzyści z danej ulgi, czy koszty administracyjne/ koszty doradztwa nie przewyższą potencjalnych oszczędności podatkowych wygenerowanych przez ulgę. W następnej fazie skupiamy się na zebraniu odpowiedniej dokumentacji. I na koniec oczywiście crème de la crème- czyli odpowiednie rozliczenie ulgi w zeznaniu CIT/PIT.

Pakiet ulg innowacyjnych wprowadzonych Polskim Ładem jest na pewno interesujący, natomiast jak wszystkie przepisy wprowadzone tym programem, nie jest pozbawiony wad i niejasności – co na pewno nie daje pełnego komfortu przedsiębiorcom na etapie korzystania z nich. Niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom jak największe wsparcie w całym procesie pozyskiwania ulg, tak aby oni mogli skupić się na rozwoju swoich biznesów, a my na tym na czym znamy się najlepiej czyli ich księgowości i sprawozdawczości podatkowej.

Dziękujemy za rozmowę.