Wywiady

Poszerzamy zakres współpracy z globalnym biznesem

Poszerzamy zakres współpracy z globalnym biznesem

Rozmowa z Miłoszem Aleksandrem, Vice President, Head of Global Shared Services w Tate & Lyle.

FOCUS ON Business: Tate & Lyle to firma o historii sięgającej ponad 160 lat, która jest notowanym na giełdzie londyńskiej globalnym dostawcą składników i rozwiązań dla branży spożywczej. Jak wygląda struktura firmy na świecie i jakie miejsce na mapie zajmuje jej oddział w Łodzi?

Miłosz Aleksander, Tate & Lyle: Tate & Lyle to ponad 3000 pracowników w 60 lokalizacjach działających w 30 krajach. Struktura organizacji opiera się na kilku nadrzędnych, globalnych zespołach. Są to: Global Operations – odpowiadający za zapewnienie bezpiecznego, efektywnego i zrównoważonego funkcjonowania jednostek produkcyjnych; Innovation and Commercial Development, który odpowiada za rozwój biznesu oraz kreowanie i wdrażanie na rynek innowacyjnych, specjalistycznych składników i technologii; Corporate Affairs – zajmujący się globalną komunikacją oraz relacjami społecznymi i politycznymi. Są także zespoły prawne, HR oraz zespół Business Performance. Jako Global Shared Services jesteśmy kluczowym ogniwem tego ostatniego zespołu, wspierając działalność finansową firmy i wspólnie budując długofalowe strategie rozwoju.

 Jakie procesy wspiera i obsługuje łódzkie centrum Global Shared Services?

Są to przede wszystkim procesy finansowe: Księga główna i sprawozdawczość finansowa, regulowanie zobowiązań, zarządzanie należnościami, zarządzanie płynnością, podatki. Ponadto od prawie trzech lat rozwijamy nasz dział Center of Excellence, tworzony przez wysokiej klasy specjalistów, który zajmuje się dostarczaniem zaawansowanych analiz finansowych, tworzeniem budżetów, prognoz finansowych, a także szczegółowych raportów wspierających kluczowe decyzje biznesowe.

W naszych strukturach działają także następujące działy: Zakupów, Kadr oraz Centrum Usług Wspólnych, HR, dział obsługi klienta oraz obsługi niektórych procesów należących do globalnego IT. Obecnie to ponad 30 zespołów. Chcemy być postrzegani nie tylko jako dostawca usług, ale przede wszystkim jako partner biznesowy, dlatego skupiamy się na ciągłym doskonaleniu i ulepszaniu naszych procesów oraz poszerzaniu zakresu współpracy z globalnym biznesem.

Kiedy blisko 15 lat temu firma poszukiwała najlepszego miejsca dla ulokowania centrum GSS w Europie, rywalizacja toczyła się między 37 miastami.Otwarcie w 2011 r. oddziału w Łodzi, a także przeprowadzka do nowej siedziby w tym samym mieście, dowodzi, że firma odnalazła tu idealny klimat sprzyjający działalności centrum. Jakie zatem są atuty Łodzi, które uważają Państwo za kluczowe?

Wszystko zaczyna się od ludzi. To oni tworzą atmosferę, budują silny zespół i są odpowiedzialni za sukces w tym co robimy. Mieliśmy to szczęście, że od początku naszej działalności w Łodzi trafiają do nas niesamowite osoby, które napędzają nasz rozwój wnoszą masę coraz lepszych pomysłów oraz mnóstwo entuzjazmu do działania.

Doceniają to nasi partnerzy biznesowi, często stawiając nasz zespół za wzór dla pozostałych jednostek budujących grupę Tate & Lyle. Jesteśmy z tego ogromnie dumni. Poza tym, Łódź jest miastem, które w ostatnich latach zrobiło ogromny krok w kierunku rozwoju i stworzenia tu światowej klasy biznesowego hubu.

Widzimy, jak dynamicznie miasto działa na rzecz współpracy z biznesem i chcemy być częścią tej drogi. Jesteśmy pewni, że najlepsze dopiero przed nami.

Tate & Lyle kojarzy się nie tylko z najnowszymi technologiami i nowoczesną infrastrukturą, które wykorzystuje w codziennej działalności, ale także znana jest w Łodzi z wspierania działań proekologicznych i prospołecznych. Jak do tego typu inicjatyw podchodzą pracownicy?

Wspieranie lokalnych społeczności oraz dbanie o środowisko, które nas otacza, są jednymi z podstawowych filarów misji Tate & Lyle. Od początku naszego istnienia w Łodzi dbamy, by angażować nasz zespół w działalność w obszarze CSR. Co ważne, do tego typu akcji nie trzeba naszych pracowników zbyt intensywnie namawiać. Funkcjonuje u nas kilka grup tematycznych stworzonych od podstaw przez pracowników. Są to zespoły: Charity, Eco oraz Active, które napędzają lokalne inicjatywy, proaktywnie definiują zadania w zakresie CSR oraz angażują pozostałych członków zespołów do działania.

Każdego roku organizujemy wspólnie od kilku do kilkunastu akcji charytatywnych oraz ekologicznych, wspierających lokalne domy dziecka, fundacje, hospicja, schroniska dla zwierząt. Natomiast członkowie naszego Active Team reprezentują firmę w kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu zawodach sportowych rocznie, promując tym samym zdrowy tryb życia wśród swoich koleżanek i kolegów.

Zdecydowanie jedną z najważniejszych inicjatyw, w jakie zaangażowaliśmy się w roku 2022, była rewitalizacja Skweru Anstadta i wsparcie finansowe, jakie przekazaliśmy na jej rzecz, które okazało się najwyższym w historii miasta w kontekście rozwoju terenów zielonych. Wiosną na odświeżonym skwerze zorganizujemy wspólnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska warsztaty ekologiczne dla naszego zespołu, które – mamy nadzieję – będą tylko jednym z elementów tej świetnie rozpoczętej współpracy ze wspomnianym Wydziałem Ponadto, w obliczu wojny w Ukrainie, dzięki ogromnemu wsparciu ze strony firmy i działu Corporate Affairs, mogliśmy przekazać znaczną kwotę na rzecz lokalnych organizacji wspierających uchodźców, a także tych, którzy pozostali w strefie wojny. Tutaj też nieocenione było wsparcie ze strony pracowników, którzy czynnie zaangażowali się w pomoc przynosząc niezliczone ilości darów, które później przekazaliśmy Miastu. Jesteśmy im za to niezwykle wdzięczni i dumni z ich zaangażowania.

Jak przywiązanie firmy do rozwiązań spod znaku nowoczesnych technologii i dbałości o środowisko, a także chęć sprostania oczekiwaniom pracowników, wpisują się w wybór nowej siedziby?

Wybór nowej lokalizacji poprzedziliśmy bardzo dokładnymi analizami, zarówno potrzeb firmy, jak i potrzeb zespołu. W wybór nowego biura zaangażowana była duża grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych działów, co dało nam pewność, że nowo wybrana siedziba będzie atrakcyjna zarówno z perspektywy lokalizacji, bezpieczeństwa, zastosowanych rozwiązań IT, eko czy BHP, a także infrastruktury samego budynku oraz jego otoczenia. Byliśmy niemalże jednogłośni w tym wyborze i jesteśmy przekonani, że podjęliśmy właściwą decyzję.

Nowe biuro będzie nowoczesne pod względem designu i zastosowanych rozwiązań. Ponieważ nasz model pracy jest bardzo elastyczny i większość czasu pracujemy z domów, projekt podporządkowany jest sprzyjaniu kolaboracji i integracji pomiędzy zespołami, z wieloma miejscami do spotkań, brainstormingów i wspólnej pracy nad projektami. Praca z takiego biura ma być wartościową przyjemnością, a nie obowiązkiem do spełnienia. To bardzo istotny krok dla naszego rozwoju i dalszego budowania silnej marki na lokalnym rynku.

Jak wyglądają plany rozwoju łódzkiego centrum Global Shared Services w ciągu najbliższych lat?

Inwestując w to, co mamy najlepsze, czyli naszych ludzi, ich wiedzę, umiejętności i zaangażowanie, będziemy przeć pewnie do przodu. Naszym głównym celem jest transformacja Shared Services

w Global Business Services, a co za tym idzie – pełna kontrola procesów end to end. W jego realizacji stawiamy na optymalizację i usprawnianie procesów, ciągłe monitorowanie potrzeb naszych partnerów biznesowych i proponowanie skrojonych na miarę rozwiązań. Inwestujemy w automatyzację i nowe technologie, które nam to umożliwią. Jesteśmy zdeterminowani i mamy wszelkie możliwości, aby stać się światowej klasy Global Business Services. Jesteśmy na dobrej drodze, by to osiągnąć.

Dziękujemy za rozmowę.

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #9 March-April (2/2023)

FOCUS ON Business #9 March-April (2/2023) Zobacz numer