Wywiady

Rozwój oparty na silnych zasobach kompetencyjnych

Rozwój oparty na silnych zasobach kompetencyjnych

O priorytetach w strategii rozwoju oraz o drodze do zbudowania solidnej, zaufanej marki w sektorze SSC rozmawiamy z Katarzyną Zalewską, Husqvarna Shared Service Center Head.

FOCUS ON Business: Od uruchomienia Shared Service Center Husqvarny w Warszawie minął już ponad rok. Jakie były największe wyzwania związane zarówno z otwarciem centrum, jak i jego działaniem w tym czasie?

Katarzyna Zalewska, Husqvarna Shared Service Center: Husqvarna Shared Service Center zostało otwarte w maju 2021 r. jako część Global Business Services, organizacji o zasięgu globalnym. Pierwsze operacje rozpoczęliśmy już tydzień po otwarciu z małym, wówczas 6-osobowym zespołem. Dzisiaj, z ponad 60 osobami na pokładzie, kontynuujemy realizację ścieżki ekspansji, i to w znacznie szybszym tempie niż zakładano w pierwotnych planach. SSC powstało jako jednostka, która będzie miejscem, z którego dostarczany będzie serwis w obszarze Finansów oraz HR transakcyjnego; od kilku miesięcy wspieramy także naszą organizację IT w budowaniu centrum kompetencyjnego w Warszawie. Jesteśmy odpowiedzialni za centralizację procesów, ich optymalizację oraz w zakresie najlepszych praktyk.

W swojej naturze realizujemy program transformacyjny, który zakłada proces standaryzacji, high level compliance, skalowalność oraz synergie możliwe do wygenerowania poprzez centralizacje procesów oraz digitalizacje.

Realizacja programu i budowa Centrum mierzy się z różnymi wyzwaniami na różnych etapach realizacji. Z punktu widzenia zasięgu oraz oddziaływania na codzienną działalność Grupy, jest to nowy program o tej skali. Z tego powodu, wymagał on mobilizacji zarówno kluczowych sponsorów, jak i stakeholderów. Na wczesnym etapie realizacji nasze działania koncentrowały się na prezentacji założeń programowych, oczekiwanych benefitów oraz rozplanowania działań w czasie. Najważniejszymi wyzwaniami było wówczas zbudowanie odpowiedniego zespołu, który miałby wdrażać program w przyszłości oraz zapewnienie zaangażowania kluczowych stakeholderów na poziomie sponsorshipu i akceptacji nadchodzącej zmiany. W rezultacie musieliśmy też zabezpieczyć miejsce dla naszego programu pośród innych w Grupie oraz wyzwań biznesowych, które wymagały zaangażowania organizacji w inne duże programy wynikające z wdrożeń grupowych, przy jednoczesnych wyzwaniach wynikających z ograniczonych zasobów. Zapewne można powiedzieć, że w pierwszym okresie realizacji programu, proces zmiany i jej akceptacja były największym wyzwaniem.

Wraz z upływem czasu, w miarę dojrzewania SSC jako organizacji, mierzyliśmy się z wyzwaniami związanymi z pozyskaniem oraz utrzymaniem talentów, a także z budowaniem marki własnej pracodawcy na polskim rynku. Dzisiaj osiągnęliśmy status pracodawcy rozpoznawalnego i pożądanego – wprowadziliśmy wiele rozwiązań propracowniczych (praca hybrydowa, szeroki zakres benefitów etc.), zdefiniowaliśmy program Employee Value Proposition, a także zaimplementowaliśmy bardzo efektywny proces pozyskiwania talentów. SSC ma plany na dalszą intensywną ekspansję, dlatego zbudowanie oddanego, dojrzałego zespołu jest dla nas priorytetem. Nieustannie monitorujemy zadowolenie naszych pracowników badamy, co możemy poprawić w naszej ofercie, aktywnie odpowiadając na feedback, który dostajemy. Husqvarna SSC funkcjonuje w duchu i w poczuciu wartości Grupy – promując wartości, jak work-life balance oraz diversity & inclusion – na każdym poziomie organizacji. W rezultacie, w roku 2022 możemy się poszczycić bardzo niskim poziomem odejść pracowników – jedynie 4%! Naszą ambicją jest utrzymanie równie niskiego poziomu w roku 2023 i kolejnych latach, ponieważ stawiamy na długofalową współpracę z naszymi pracownikami, budując ich zaangażowanie i oferując możliwości rozwojowe.

Dzisiaj, rozwijając struktury Global Business Services, będziemy się koncentrować na przyspieszeniu programu oraz na redefinicji procesów, które mamy zmigrowane do SSC. Kontynuując realizację programu transformacyjnego, używając koncepcji LEAN oraz wdrażając rozwiązania cyfrowe i automatyzacyjne, będziemy się koncentrować na realizacji oczekiwanych efektów. Niewątpliwie, będzie to niosło ze sobą odmienne wyzwania od tych, które zaobserwowaliśmy do tej pory. Jako organizacja z silnym zasobem kompetencyjnym wierzymy, że jesteśmy w stanie nimi zarządzić i zapewnić oczekiwane rezultaty programowe.

Jakie procesy obsługuje warszawskie centrum?

Jak wspomniałam wcześniej, Husqvarna Shared Service Center jest częścią Global Business Services działającego w obszarze Grupy. Obecnie, 18 miesięcy po otwarciu, SSC dostarcza procesy księgowe oraz HR dla 16 krajów Europy; dodatkowo wspieramy budowę zespołu kompetencyjnego IT. Jesteśmy w trakcie kolejnych migracji, i już w pierwszym kwartale 2023 r. rozpoczniemy dostarczanie serwisu do 3 kolejnych krajów. Niezależnie od zasięgu geograficznego, wspieramy również szereg funkcji korporacyjnych oraz bierzemy udział we wdrażaniu inicjatyw przewidzianych w mapie drogowej Grupy.

Z czego wynikała decyzja o lokalizacji siedziby w kampusie FOREST? Na ile nowoczesne technologie i proekologiczne rozwiązania zastosowane w tym obiekcie miały wpływ na wybór tego właśnie miejsca?

Kompleks FOREST był jedną z kilku lokalizacji, które brano pod uwagę przy wyborze nowego adresu w Warszawie. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na tę właśnie propozycję z wielu powodów. Jednym z nich jest m.in. zastosowanie w kompleksie szeregu rozwiązań ekologicznych, bliskich wartościom Grupy Husqvarna. Wykończenie wnętrz z naturalnych materiałów, dostęp do filtrowanej wody, duża ilość światła dziennego czy wreszcie „zielone” otoczenie sprzyjające wypoczynkowi i zachowaniu balansu, znalazły szczególne uznanie w naszych oczach. Budynek pełen jest rozwiązań technologicznych, które mają maksymalnie sprzyjać oszczędności surowców – wody oraz energii; posiada elastyczny system ogrzewania i wymiany powietrza, systemy kontroli przecieków czy wreszcie system wykorzystania wody deszczowej do podlewania roślin. To wszystko sprzyja zrównoważonemu pod każdym względem użytkowaniu.

Ogromne znaczenie miała oczywiście sama lokalizacja budynku – bardzo dogodna z punktu widzenia dojazdów pracowników (tramwaje, autobusy i pobliskie metro), bliskość ścisłego centrum z jednoczesnym wskazaniem na korzystne przestrzennie położenie kompleksu – bliskość restauracji, kina czy wreszcie terenów zielonych.

 Czy w Centrum został już rozpoczęty proces wdrażania automatyzacji? Jeśli tak, to których procesów dotyczy i jakie przynosi efekty?

Centrum jest obecnie w procesie standaryzacji i optymalizacji. W kolejnym roku rozpoczniemy wdrażanie pierwszych automatyzacji, które będziemy identyfikować przez użycie metodologii LEAN z uwzględnieniem przyszłych wdrożeń Grupy.

Jakie są plany rozwoju Centrum na kolejny rok?

Rok 2023 będzie kolejnym rokiem intensywnego rozwoju; jednym z ważnych elementów działania będą dalsze migracje procesów do Centrum. Oprócz tego, będziemy kontynuować realizację strategii Grupy w obszarze efektywnego zarządzania kosztami, harmonizacji i synergizacji procesów oraz w znacznym stopniu będziemy inwestować w doskonalenie procesów (Process Excellence). Jednym z naszych priorytetów pozostanie realizacja działań na rzecz budowania kultury sukcesu (Winning Culture) w całej Grupie.

GBS będzie również uczestniczył w realizacji implementacji SAP4Hana, wieloletniego programu, który stopniowo będzie obejmował wszystkie obszary biznesowe Grupy. Wraz z postępem realizacji strategii biznesowej, będziemy też kontynuować identyfikowanie niezbędnych obszarów wsparcia oraz dostarczanie koniecznych do realizacji strategii zasobów. Można śmiało powiedzieć, że rok 2023 zapowiada się niezwykle ciekawie i – podobnie jak rok 2022 – intensywnie. Ale do tego właśnie zostaliśmy powołani i jesteśmy niezwykle dumni, że w tak krótkim czasie zdołaliśmy przeprowadzić realizację założonego programu oraz zdobyliśmy pozycję stabilnego partnera. Podstawą dobrej współpracy z naszymi klientami jest zaufanie oraz wysoka jakość dostarczanych usług.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów.

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #8 January-February (1/2023)

FOCUS ON Business #8 January-February (1/2023) Zobacz numer